logo

Millionkrangel endte med felles bidrag til Kreftforeningen

Tirsdag denne uken var det ankeforhandling i en sak mellom Vatne Property AS, representert ved vår partner Vidar Riksfjord, og Sandakerveien 16 AS, representert ved advokat Asbjørn Lyséll Døvik i Glittertind. Etter innledningsforedragene ble partene enige om å forlike saken ved å donere 500 000 kroner til Kreftforeningen.

Konflikten har sitt utspring i 2017 da Rune Vatnes selskap, Vatne Property, sikret seg 46 leiligheter av utbyggerselskapet Sandakerveien 16 i Oslo. Bak utbyggerselskapet står Fredensborg Bolig, med Ivar Tollefsen i spissen, og Neptune Properties med Bjørn Rune Gjelsten.

I tråd med kjøpekontrakten skulle det tas en ny justering av kjøpesummen, basert på arealoppmåling av leilighetene ved ferdigstillelse. Da boligprosjektet ble ferdigstilt i mai 2022, fikk Vatne beskjed om at arealet var økt, og dermed økte kjøpesummen med 8,5 millioner kroner.

- Partene kom ikke til enighet om denne arealavregningen og tvisten har vært gjennom en runde i Oslo tingrett før ankesaken startet i Borgarting lagmanssrett.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?