logo

Frokostseminar: Varsling i arbeidslivet

07:30 - 09:30

2. november

Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Gratis

I samarbeid med Bjørnson Organisasjonspsykologene inviterer vi i Arntzen de Besche til et frokostseminar hvor du og din bedrift kan heve faglig kompetanse, og få praktiske råd om varslingsprosesser fra et tverrfaglig foredragsteam.

Varsling i arbeidslivet innebærer at arbeidstaker sier ifra om kritikkverdige forhold på sin egen arbeidsplass. Varsling kan være en effektiv metode for å avdekke kritikkverdige forhold, men kan også medføre store utfordringer for arbeidsgiver. Vi vil gjennomgå varslingsprosessen i tre faser: før, under og etter en varslingssak.

Behandling av varsler er ikke et rent juridisk spørsmål og arbeidsgiver kan ha nytte av en tverrfaglig tilnærming til problemstillingene. Vi har derfor samlet foredragsholdere som kan belyse temaet fra ulike vinkler. I tillegg til at vår egen arbeidslivspartner Mira Tengesdal Torstenbø skal delta, vil Ane Johnsen og Mai Woldstad fra Bjørnson Organisasjonspsykologene og HR-manager Silje Støldal fra Noova Energy Systems dele sine betraktninger og erfaringer.

Foredraget vil gi deg muligheten til å utvide din kunnskap, dele tanker med kolleger fra ulike bransjer og reflektere over hvordan din organisasjon kan styrke sin tilnærming til varsling i arbeidsforhold. Vi berører også noen typiske problemstillinger fra praksisfeltet, i skjæringspunktet mellom jus og psykologi med hovedvekt på arbeidsmiljøutfordringer.

Agenda:

• Rutiner for varsling

• Viktige forebyggingstiltak

• Hvordan bør varselet undersøkes, og hvem bør foreta undersøkelsen?

• Premisser for konflikthåndtering

• Hvem i organisasjonen skal informeres om varselet?

• På hvilken måte skal tillitsvalgte involveres i saken?

• Hvordan skal resultatet av varslingssaken meddeles og hvem skal motta informasjonen?

• Arbeidsgivers omsorgsplikt, herunder oppfølging av varsler og omvarslet

• Gode grep i etterkant av en varslingssak

Parkeringsmuligheter ved Posten P-Hus, Herbarium, P-Kyrre og på Strandkaien nord og sør.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?