logo

AdeB-dagene: Webinar - Selskapsrett


07:15 - 09:00

20. mai

Digitalt

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter til digital manuduksjon i selskapsrett.

Det vil gis en overordnet gjennomgang av selskapsretten, med fokus på aksjeselskaper. Manuduksjonen vil blant annet ta for seg selskapsrettslige prinsipper, stiftelse av selskap, selskapsrettslige subjekter, kapitalisering og utdeling, kjøp og salg av aksjer, myndighetsmisbruk og oppløsning.

Susanne Munch Thore har lang erfaring som advokat for ulike advokatfirmaer, samt som advokat på Oslo Børs. Hun har også erfaring fra en rekke ulike styreverv og lederstillinger, samt at hun har ledet Advokatforenings lovutvalg for selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Hun leder nå Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking.

Lisa Marie Førland Holmen har i tre år arbeidet med selskapsrett og M&A i Arntzen de Besche, og skrev også sin masteroppgave innen selskapsrett.

Manuduksjonen holdes digitalt. Påloggingsinformasjon vil bli tilsendt alle deltakere i forkant av manuduksjonen. Det vil være mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne underveis via chat eller Q&A.

Vi gleder oss!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?