logo

AdeB-dagene 2024: Manuduksjon i folkerett

15:00 - 17:00

21. mai

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Velkommen til AdeB-dagene og manuduksjon i folkerett.

Senioradvokat Aleksander D. Myklebust foredrar om temaet «Statssuverenitet og forbudet mot bruk av makt».

Manuduksjonen tar for seg maktforbudet i folkeretten. Vi skal gå nøye gjennom grensene mellom suverenitetskrenkelse, maktbruk og væpnet angrep. Folkeretten bugner av interessante saker fra virkeligheten, og vi skal ha det gøy med å analysere noen av de mest sentrale i faget!

Aleksander har bred erfaring innenfor internasjonal rett og folkerett, særlig gjennom arbeid med grensekryssende energirett og bistand til lavinntektsland med fremvoksende energisektorer. Han har også erfaring som rådgiver på Stortinget.

Manuduksjonen passer for studenter som tar eksamen i Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (JUS2111).

Det blir servert god mat og drikke etter manuduksjonen!

Vi gleder oss!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?