logo

Eiendomsfrokost i Trondheim:

-gjennomføringsmodeller for offentlig infrastruktur i boligutviklingsprosjekter

07:00 - 09:00

7. februar

Arntzen de Besche, Beddingen 16, 3. etasje, Trondheim

Gratis

Arntzen de Besche inviterer til nytt frokostseminar 7. februar 2024. Etter halvannet år med usikre tider for eiendomsbransjen, øyner mange nå et håp om at rentetoppen nærmer seg og at man kan se frem til et mer stabilt marked for utvikling og salg av boliger i tiden som kommer.

En generell økning av kostnadene til finans og entreprise, gjør at behovet for forutsigbarhet, gjennomførbarhet og kostnadsbegrensning ellers i utbyggingsprosjektene er blitt enda viktigere enn tidligere.

I årets første eiendomsfrokost setter vi derfor fokus på avtaler med det offentlige som ledd i gjennomføringsmodeller for boligutviklingsprosjekter, og da særlig på utbyggingsavtaler og avtaler for kompensasjon av merverdiavgift.

Thor Ivar Tryggestad fra Viden AS vil innlede frokostseminaret med en gjennomgang av makrobildet, herunder renteutviklingen, og konsekvensene for næringseiendom.

Bård K. H. Berge og Rudi Hamansen, advokater i Arntzen de Besche, deler praktisk rettede tips og erfaringer til fremforhandling og etablering av slike gjennomføringsmodeller gjennom avtaler med det offentlige.

Seminaret er interessant for alle aktører i eiendomsbransjen, og særlig for prosjektledere eller andre med rådgivningsfunksjoner i regulerings- og gjennomføringsfasen av boligprosjekter.

Vel møtt!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?