logo
Bård Berge

SenioradvokatTrondheim

Bård Berge

Bård har betydelig erfaring med den offentlige forvaltningen og har spisskompetanse innenfor det offentligrettslige regelverket som knytter seg til eiendomsutvikling.

Bård bistår jevnlig private og offentlige eiendomsutviklere med kjøp, planlegging og realisering av eiendomsutviklingsprosjekter med bakgrunn i det offentligrettslige regelverket. Han gir også råd i forbindelse med transaksjon av næringseiendom, særlig ved kjøp av operasjonelle eiendomsprosjekter.

Som rådgiver er Bård opptatt av å gi praktiske og tydelige råd som effektivt kan løse de situasjonene klientene står i. Han er en ettertraktet foredragsholder innen plan- og bygningsrettslige tema, både for klienter og i ulike fagfora.

Aktuelt

Se alle

26. april 2022

Adkomst er mer enn veirett

En lovlig adkomst fra en offentlig vei handler om mer enn bare tinglyste rettigheter. Avkjørselspunktet må også være godkjent av vegmyndighetene, og mangler slik godkjenning kan det koste eiendommen dyrt.

13. desember 2021

Solid vekst og rekruttering for eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche

I eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche jobber 35 spesialister fordelt på kontorene i Oslo, Stavanger og Trondheim. En omsetningsvekst på nærmere 30 % fra 2020 til 2021, og flere nye klienter vitner om et høyt aktivitetsnivå, til tross for halvannet år med pandemi. Økt etterspørsel har også resultert i strategisk rekruttering av tre seniorressurser det siste året: partner Marianne Raa Bjaaland, og senioradvokatene Bård Berge og Kristin Dalvang.

11. februar 2021

Nyhetsbrev: Regjeringen legger til rette for "leie-til-eie"-strukturer

I pressemelding fra regjeringen den 3. februar 2021 gir regjeringen utrykk for at det er ønskelig å legge til rette for bruk av «leie-til-eie»-ordninger som et virkemiddel for å hjelpe flere inn i boligmarkedet. Som et konkret tiltak informerer regjeringen om at Finansdepartementet har igangsatt en utredning av behovet for endring av skatteloven § 7-3 om beskatning av boligselskap og andelshavere. Regjeringen legger i pressemeldingen til grunn at dagens skatteregler kan gi «disinsentiver til å inngå leie-til-eie-kontrakter i boligselskap» og viser til at private boligutviklere har utrykt at det i flere prosjekter kunne vært inngått avtaler med leie-til-eie-struktur for minst 30 % av enhetene i prosjektet.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?