logo

Anskaffelsesforum

07:30 - 08:30

12. februar

Digitalt

Mercell og Arntzen de Besche inviterer til årets første webinar innenfor offentlige anskaffelser. Temaet er i sin helhet viet til arbeidslivet og forholdet til anskaffelsesregelverket.

Vi tar for oss de særlige praktiske spørsmålene knyttet til virksomhetsoverdragelse. Vi ser på lønn og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og vi skal se på krav til bruk av lærlinger i offentlige kontrakter. Her det mye godt og praktisk stoff som er nødvendig å få med seg i en ellers hektisk hverdag.

Foredragsholderne er advokatene Agathe Løwenborg og Kristine Farestvedt Nesse, begge fra Arntzen de Besche.

Meld deg på arrangementet her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?