logo

Frokostseminar: Hva må du som arbeidsgiver vite om konkurransereglene og konkurransebegrensende avtaler?

08:00 - 09:00

13. februar

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo

Gratis

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar hvor vi ser nærmere på konkurranseskadelige avtaler i arbeidsmarkedet, herunder konkurranseklausuler i arbeidsforhold.

Konkurransebegrensende avtaler kan både inngås mellom to selskaper, og mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Adgangen til å inngå slike avtaler avhenger av om den konkrete avtalen inngås mellom to selskaper eller gjennom et arbeidsforhold.

På denne bakgrunn er det viktig å være trygg på hvilke regler som gjelder i ulike situasjoner. I vårt frokostseminar vil vi blant annet se nærmere på følgende problemstillinger:

• Hvor går skillet mellom arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende, og dermed skillet mellom arbeidsmiljøloven og konkurranseloven?

• Hvordan vurderes konkurranseforbud etter henholdsvis konkurranseloven og arbeidsmiljøloven?

• Hvilket spillerom har arbeidsgivere som ønsker å beskytte seg mot konkurranse?

Seminaret er særlig relevant for deg som har lederansvar, arbeider innenfor HR- eller har ansvar for arbeidsavtaler eller konkurranserettsoppfølgning i bedriften.

Vi vil gå gjennomgå gjeldende lovgivning, nyere praksis fra andre land, veiledere fra konkurransemyndigheter, og se hvordan arbeidsgivere i Norge i best mulig grad kan verne om selskapets interesser.

Vi serverer frokost fra 08.30, velkommen skal du være!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?