logo

AdeB-dagene: Manuduksjon i EØS-rett

07:15 - 09:00

9. mai

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Vi har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO ti manuduksjone i EØS-rett Vi serverer frokost i forkant av manuduksjonen.

Vår Specialist Councel Margrét Gunnarsdottir og advokatfullmektig Josefine Rødin foredrar om temaet «Betydningen av EØS-retten i norsk rett».

Margrét har lang erfaring med EU/EØS-rettslige spørsmål, og har bistått i saker for EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen. Hun har også representert Norge i arbeidsgrupper i EU-kommisjonen.

Josefine jobber primært med konkurranserett, offentlige anskaffelser og EU/EØS-rett. Hun har vært praktikant i EFTA-domstolen , studentretter og læringsassistent ved Universitet i Oslo.

Velkommen!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?