logo

Digital morgenkaffe -Seksuell trakassering: den nedre grensen og arbeidsgivers plikter

07:00 - 07:20

9. mai - 6. mai

Digitalt

Vi har lansert Digital morgenkaffe med Arntzen de Besche. Dette er et tilbud til alle som er interesserte i enkel tilgang til kortfattet faglig påfyll innenfor aktuelle arbeidsrettslige temaer og nyheter. Temaet den 6. mai er "Seksuell trakassering: den nedre grensen og arbeidsgivers plikter".

Vi har lansert Digital morgenkaffe med Arntzen de Besche. Dette er et tilbud til alle som er interesserte i enkel tilgang til kortfattet faglig påfyll innenfor aktuelle arbeidsrettslige temaer og nyheter. Temaet den 6. mai er "Seksuell trakassering: den nedre grensen og arbeidsgivers plikter".

Digital morgenkaffe med Arntzen de Besche vil vare i 15-20 minutter – akkurat så lang tid du trenger for å innta dagens første kaffekopp.

TEMA: SEKSUELL TRAKASSERING: DEN NEDRE GRENSEN OG ARBEIDSGIVERS PLIKTER


I desember 2020 avsa Høyesterett en dom som redegjør for den nedre grensen for seksuell trakassering. Vi vil se på hva som ligger i plikten til å forebygge og forhindre trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 (6). Vi vil også gjennomgå arbeidsgivers plikter, herunder varslingsrutiner, bistand fra tillitsvalgt og verneombud, aktivitetsplikten og redegjørelsesplikten.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?