logo

Frokostseminar om lovforslaget fra Anskaffelsesutvalget NOU 2023: 26 "Ny lov om offentlige anskaffelser"

08:00 - 09:00

26. januar

Arntzen de Besche, Ruseløkkveien 30, Oslo

Anskaffelsesregelverket skal revideres og forenkles. Den første delen av lovforslaget fra Anskaffelsesutvalget NOU 2023: 26 "Ny lov om offentlige anskaffelser" er ute på offentlig høring med frist til 10. februar 2024.

Utvalget har bl.a. foreslått:

  • En ny struktur for regelverket og synliggjøring av forholdet til EØS-retten
  • Forenkling av reglene under EØS-terskelverdi
  • Nytt regelsett for bygg- og anleggsanskaffelser
  • Innføring av begrepet «grensekryssende interesse» under terskelverdi
  • Tydeliggjøring av reglene om samfunnshensyn
  • Enda mer spisset miljøbestemmelse

Flere spørsmål har blitt reist i det offentlige ordskiftet så langt:

Hvorfor har anskaffelsesutvalget foreslått en ny og omformulert klima- og miljøbestemmelse med tittelen “Grønn omstilling” og ikke stilt seg bak forskriftsendringen, som trådte i kraft 1. januar 2024, om at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 %?

Har forenklingen gått for langt når lovens innslagspunkt heves til kr 300 000 og kunngjøringsplikten under EØS-terskel for vare- og tjenestekjøp langt på vei erstattes av en plikt til å kjøpe markedsmessig?

Bør det innføres et eget regelsett for bygg og anleggsanskaffelser? Hvordan sikrer det nye regelverket tilstrekkelig innovasjon? Hva er nytt over EØS-terskelverdi?

Hvilke oppdateringer bør oppdragsgivere og tilbydere innstille seg på?

Svein Terje Tveit og Jon Gresseth sitter i Anskaffelsesutvalget og vil dra igjennom disse og flere spørsmål og forklare de mest sentrale forenklingsgrepene. De vil også si noe om hva vi kan forvente i den videre prosessen.

Margrét Gunnarsdottir har lang fartstid fra Nærings- og fiskeridepartementet, hvor hun jobbet med utviklingen av anskaffelsesregelverket. Hun vil forklare bakgrunnen for lovarbeidet og mandatet fra regjeringen.

Gro Amdal vil gi sine uavhengige refleksjoner om revisjonsforslaget. Hun var en del av Forenklingsutvalget, som i sin tid forfattet NOU 2014:4 “Enklere regler – bedre anskaffelser – Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket”

Dersom du ikke har mulighet til å delta i våre lokaler, kan du delta digitalt ved å melde deg på her.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?