logo

Euronext growth notering – muligheter og erfaringer


09:00 - 10:00

11. februar - 11. mars

Digitalt

SR-Bank Markets, KPMG og Arntzen de Besche inviterer til webinar om notering på Euronext Growth.

MARKEDET, INVESTORENE OG PROSESSEN
SR-Bank Markets vil gi et innblikk i markedets appetitt og utviklingen av Euronext Growth, hva som er investorenes fokus, samt dele noen tanker om hjørnesteiner for en vellykket noteringsprosess.

NYE REGLER I 2021
KPMG vil gjennomgå nylig innførte endringer av opptaksreglene og de løpende forpliktelsene på Euronext Growth med fokus på krav til gjennomføring av due diligence, løpende rapportering og krav til økonomifunksjonen. De vil dele råd om blant annet organisering av økonomifunksjon basert på erfaring så langt med notering av selskap på Euronext Growth.

KLAR FOR BØRS?
Forberedelser er viktig. Arntzen de Besche vil belyse dette med erfaringer knyttet til a) aksjonærstrukturen, aksjekapital og opsjoner, derivater og finansielle instrumenter og b) fallgruver knyttet til håndtering av informasjonsplikt.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?