logo

Velkommen til Venture-treff

07:00 - 09:00

9. mars

Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger

Vi har gleden av å invitere til nytt «Venture-treff» i våre lokaler den 9. mars. Formålet er å skape et møtepunkt i Stavanger-regionen for investorer, oppstartsselskap, meglerhus og andre rådgivere som befatter seg med ventureaktivitet. Fokuset for treffet er relevante og poengterte presentasjoner av aktuelle kommersielle og juridiske tema for bransjen. Agendaen for kommende Venturetreff er som følger:

08.00–08.30: Frokost og mingling

08.30–09.00: Laerdal har som mål å bidra til å redde en million flere liv, hvert år, innen 2030 – hvordan passer venture-investeringer inn i denne sammenhengen?
Marthon Olsen, Finansdirektør i Laerdal Invest

Laerdal befatter seg med venture-investeringer via laerdal Medical, Laerdal Million Lives Fund samt Laerdal Invest. Investeringsformen spenner fra direkteinvesteringer til investeringer i fondsstrukturer. Vi får i innlegget fra Marthon høre mer om dette samt om segmentfokuset som ligger til grunn for Laerdals investeringer.

09.00–09.30: Klargjøring av oppstartsselskap for Exit
Jan Erik Åsland, partner i EY samt Per Kr. Ramsland, partner Arntzen de Besche

Behov for Vendor DD? Systematisering og klargjøring av Datarom. Er det behov for selskapsrettslig omorganisering for å få gjennomført «skattefri» exit og når gjøres i så fall dette. I det hele tatt: hva må være på plass for å legge til rette for «smidig» exit.

09.30–10.00: Vedtatte og forventede endringer i arbeidsmiljøloven og relevans for investeringer
Mira Tengesdal Torstenbø og Jens Baumann Melberg, partnere Arntzen de Besche

Vi ser endringer i arbeidsmiljøloven som begrenser virksomhetenes handlefrihet. Mulighetene for innleie av personell er redusert. Vi forventer at nedbemanning vil få et konsernaspekt. Vi vil se på hvilke problemstillinger dette reiser og hvordan disse kan tenkes håndtert av både utsteder og investor.

Velkommen!

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?