logo

Formiddagsseminar: aktuelle temaer for bygge- og anleggsnæringen

07:30 - 11:00

25. januar

Arntzen de Besche, Beddingen 16, 7042 Trondheim

Arrangementet er gratis

I byggeprosjekter kan det oppstå hindringer som fører til nedsatt produktivitet for de berørte aktørene. Vi starter dette seminaret med en innføring i det som gjerne omtales som plunder og heft, hvilke vilkår som gjelder for å kreve kompensasjon for et produktivitetstap, og hvilke retningslinjer domstolene har gitt for hvordan entreprenørene må gå frem for å sannsynliggjøre et slikt krav.

Deretter vil vi gi en presentasjon av de nye reglene om klima- og miljøkrav for offentlige anskaffelser, hvor hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal vektes med minimum 30 %.

Den siste delen av seminaret handler om rådgiveransvar. Prosjekteringen er en sentral innsatsfaktor i et bygge- og anleggsprosjekt, og svikt i prosjekteringen kan få kritiske følger for sluttproduktet. Her tar vi for oss hva som rettslig kjennetegner et rådgivningsoppdrag, og hva som skal til for at prosjekteringsfeil utløser erstatningsansvar for rådgiveren.*

Program:

08.30–09.00: Frokost og registrering

09.00–09.45: Produktivitetstap i byggeprosjekt – plunder og heft

09.45–10.00: Pause

10.00–10.45: Nye krav til minimum 30 % vekting av miljø i offentlige anskaffelser

10.45–11.00: Pause

11.00–11.45: Rådgiveransvar

11.45–12.00: Avslutning

Dette seminaret passer for alle som jobber med inngåelse av kontrakter og gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter, men er særlig rettet mot byggherrer, entreprenører, og rådgivere i bygge- og anleggsbransjen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?