logo
Eirik Skoglund

SenioradvokatTrondheim

Eirik Skoglund

Eirik bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning i ulike typer kommersielle kontraktsforhold. Han arbeider i hovedsak med entrepriserett, samt tilvirknings-, leveranse- og rådgivningskontrakter i ulike typer bransjer, blant annet innenfor bygg og anlegg, offshore, havbruk og IT.

Eirik har betydelig erfaring med håndtering av tvistesaker for de ordinære domstolene innenfor et bredt spekter av rettsområder, både som advokat og dommerfullmektig. Han har også god erfaring fra både nasjonale og internasjonale voldgiftssaker, inkludert institusjonell voldgift for ICC (International Chamber of Commerce).

Flere av sakene Eirik har jobbet med har vært omfattende og komplekse. Dette har stilt store krav til målrettet og strukturert prosjekthåndtering. Eirik er opptatt av å håndtere saker på en kostnadseffektiv måte ved å fokusere på de forholdene som skaper verdi for klienten.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?