logo
Thea Tørstad

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

SenioradvokatTrondheim

Thea Tørstad

Thea bistår klienter med rådgivning og tvisteløsning i ulike kommersielle kontraktsforhold. Hun jobber primært med ulike former for entreprise- og tilvirkningskontrakter, og har erfaring med å gi råd i alle faser av et prosjekt - fra tidlig involvering i forbindelse med etablering av prosjektstruktur, under anbudsfasen, prosjektoppfølging, garantifase og tvisteløsning.

Thea har også omfattende erfaring med håndtering av tvistesaker for domstolene innenfor et bredt spekter av rettsområder - særlig tvistesaker knyttet til entreprise- og kontraktsrett.

I tillegg til dette jobber hun jobber også med oppfølgingen av entrepriserettslige tvister i konkursbo, og med ulike forsikringsrettslige spørsmål knyttet til bygge- og anleggsprosjekter.

Med bred erfaring fra ulike former for kommersielle kontraktsforhold har Thea evnen til å raskt se klientenes utfordringer i ulike situasjoner, og videre gi praktiske og tydelige råd som effektivt kan løse de situasjonene klientene står i.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?