logo
Susanne Munch Thore

PartnerOslo

Susanne Munch Thore

Susanne er tilknyttet firmaets M&A avdeling og har lang erfaring med bistand i forbindelse med oppkjøp og næringslivstransaksjoner, herunder kapitalmarkedstransaksjoner, til norske og utenlandske aktører. Hun bistår videre med selskapsrettslig, corporate governance (herunder ESG og bærekraftsspørsmål) og compliance rådgivning til styrer, selskaper og stiftelser, samt med anti hvitvaskingsrådgivning.

Susanne innehar styreverv og andre verv i norske og utenlandske selskaper innen private equity, finans, industri, olje og gass, næringseiendom, leverandørindustri til akvakultur og franchisevirksomhet, samt organisasjonsvirksomhet. Hun har erfaring fra rådgivning til, og styreverv for, børsnoterte selskaper og offentlig eide foretak. Susanne har operativ erfaring som leder og har hatt ansvar for implementering og operasjonalisering av compliance regelverk. Hun har tidligere ledet Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett og for børs-og verdipapirrett. Hun har siden 2018 ledet Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking.

Susanne holder jevnlig foredrag, herunder innen selskapsrett, corporate governance/virksomhetsstyring og anti-hvitvasking.

Hun har i perioden 2009-2018 vært anbefalt av Chambers and Partners og Legal 500 innen Capital Markets og Corporate /M&A.

Aktuelt

Se alle

19. desember 2023

Hva kan vi lære etter tilsynet hos Askim & Spydeberg Sparebank?

Etter tilsyn hos Askim & Spydeberg Sparebank vedtok Finanstilsynet den 20. november 2023 å ilegge banken et overtredelsesgebyr på NOK 9 500 000. Tilsynsrapporten illustrerer på flere måter hvilke krav Finanstilsynet stiller til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket. Med denne artikkelen ønsker vi å belyse noen generelle læringspunkter for andre rapporteringspliktige som kan utledes av tilsynsrapporten.

17. november 2023

Forbrukertilsynet med omfattende kontroll av selskaper som er omfattet åpenhetsloven

Forbrukertilsynet har gjennomført kontroller av 500 virksomheter etter at åpenhetsloven trådte i kraft. Kontrollene avdekker at en femtedel av disse ikke oppfyller kravet om å publisere redegjørelser for aktsomhetsvurderinger på sine nettsider. En bekymringsfull trend, i følge Forbrukertilsynet, som nå advarer mot at brudd på loven kan føre til sanksjoner.

8. mars 2023

Å bygge klientrelasjoner er noe av det viktigste man gjør på veien mot å bli partner

Vi feirer kvinnedagen med å trekke frem to av våre dyktige kolleger og tospann på tvers av generasjoner og hierarki - Sarah og Susanne. Susanne ble partner på begynnelsen av 90-tallet, var den første kvinnelige managing partneren i en av «de fire store» da hun ledet Wikborg Rein fra 2011 – 2016, og ble partner hos oss i 2020. Sarah er advokatfullmektig og har vært en del av tvisteløsningsteamet vårt siden 2021.

2. november 2021

Nyhetsbrev: Delvis ikrafttredelse av lov om reelle rettighetshavere- plikt til å opprette internt register fra 1. november 2021

Fra og med mandag 1. november 2021 trådte den nye loven om register over reelle rettighetshavere delvis i kraft. Hva innebærer dette for foretakene som er omfattet, herunder stiftelser? Lov om register over reelle rettighetshavere gir plikter til å innhente, registrere og lagre opplysninger om reelle rettighetshavere. Disse opplysningene skal, på et senere tidspunkt når loven i sin helhet trer i kraft, rapporteres videre til et sentralt register som skal være tilgjengelig for enhver, med enkelte unntak som opplysninger om fødselsnummer og D-nummer. Loven er basert på et EU direktiv og har blant annet en side til hvitvaskingsregelverket. Formålet er å forenkle og automatisere tilgang til informasjon om reelt eierskap i næringslivet.

19. oktober 2021

Solid rekruttering og sterk vekst for Kapitalmarked i Arntzen de Besche

I løpet av de tre første kvartalene av 2021 kunne teamet i M&A- og Kapitalmarkedsavdelingen skilte med en omsetningsvekst på 40 prosent, sammenlignet med samme periode året før. Solid rekruttering av dyktige advokater de siste 3 årene har styrket bredde- og bransjekompetansen som kreves i en hverdag med stadig mer komplekse oppdrag. I tillegg til gode økonomiske resultater, har teamet også gjort seg bemerket hos det globale ratingbyrået IFLR1000, som nylig rangerte Arntzen de Besche i Tier 2, som er nest øverste nivå, innenfor Capital Markets Debt og Capital Markets Equity.

22. mars 2021

Nyhetsbrev: Utgåtte sedler og hvitvaskingsrisiko

Vi har den senere tiden fått flere henvendelser fra banker knyttet til mottak av utgåtte sedler, og hvitvaskingsrisikoen forbundet med dette. I slutten av 2020 utgikk den gamle utgaven av 1 000-kronerssedlene. I tillegg har 50-, 100,- 200,- og 500-kronerssedler utløpt i henholdsvis 2018 og 2019.

11. desember 2020

Kronikk i Finansavisen: EUs finansjoker

Menneskerettighetskravene i den nye EU-taksonomien seiler opp som en mulig joker i norsk næringsliv, skriver Susanne Munch Thore og Svein Terje Tveit i Arntzen de Besche.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?