logo

Nyhetsbrev: Utgåtte sedler og hvitvaskingsrisiko

Vi har den senere tiden fått flere henvendelser fra banker knyttet til mottak av utgåtte sedler, og hvitvaskingsrisikoen forbundet med dette. I slutten av 2020 utgikk den gamle utgaven av 1 000-kronerssedlene. I tillegg har 50-, 100,- 200,- og 500-kronerssedler utløpt i henholdsvis 2018 og 2019.

I og med at de utgåtte sedlene ikke lenger er tvungent betalingsmiddel, er det kun Norges Bank som er pliktig til å ta imot, ved at sedlene kan innløses i Norges Bank i minst ti år. Banker for øvrig er ikke lenger forpliktet til å akseptere innløsning av utgåtte sedler. Vi erfarer likevel at det er flere banker som, i en overgangsfase, vil tilby innløsning som en del av sine tjenester. For disse vil vi anbefale følgende tiltak for å håndtere hvitvaskingsrisikoen:

  • Det anbefales å kun akseptere innløsning av utgåtte sedler for de som har etablert et kundeforhold til banken. For disse skal det være gjennomført kundetiltak fra før, slik at banken har kunnskap om kundens økonomi og transaksjonsmønster. På den måten vil banken kunne reagere, og eventuelt sette inn ekstra tiltak/undersøkelser, dersom det skulle komme en kontantinnløsning som gir grunn til å reagere. I noen tilfeller kan det for eksempel være grunn til å spørre hvor midlene stammer fra.
  • Plikten til å gjennomføre kundetiltak etter hvitvaskingsloven inntrer a) ved etablering av kundeforhold, b) ved transaksjoner for kunder som banken ikke har et etablert forhold til, ved visse beløpsterskler som nevnt i hvl. § 10, og c) ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Dette er bakgrunnen for at vi anbefaler å ikke akseptere innløsning for de som ikke er kunder i banken. Det kan dreie seg om relativt høye beløp, før plikten til å gjennomføre kundetiltak oppstår, og man vil ikke kjenne kunden slik at det kan reageres på en transaksjon som ikke stemmer overens med informasjonen man har om vedkommende kunde. Med andre ord kan det være større sannsynlighet for at en innløsning som dreier seg om hvitvasking, slipper gjennom.
  • Etter hvert bør banken utfase muligheten til å innløse utgåtte sedler også for sine kunder, og henvise videre til Norges Bank.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?