Hopp direkte til innhold

Offentlige anskaffelser

Arntzen de Besche har advokater med solid kompetanse innenfor offentlige anskaffelser. Våre advokater bistår leverandører og oppdragsgivere i forbindelse med offentlige anskaffelser. Vi har kompetanse både på klassisk sektor, forsyningssektoren og forsvarssektoren.

Vi bistår både før, under og etter anbudskonkurranser. Våre advokater yter bistand til offentlige oppdragsgivere ved forberedelse og gjennomføring av konkurranser, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag og annen konkurransedokumentasjon. Til leverandører knytter bistanden seg til kvalitetssikring av tilbud, innsyn, klageprosesser, vurdering av avvisning og inngåelse av kontrakt. Våre advokater håndterer også tvister ved domstolene og overfor KOFA, knyttet til klageprosesser og krav om erstatning.

Selv om våre advokater bistår i alle former for anbudskonkurranser besitter de særlig kompetanse innenfor mat og næringsmidler, IT, medisinsk teknisk utstyr, legemidler og entreprise. Med denne kompetansen kan vi tilby en sammenhengende spesialrådgivning gjennom hele anskaffelsesprosessen og inntil gjennomføring.

Våre advokater kjennetegnes av at de har stor kommersiell innsikt og omfattende erfaring med rådgivning både knyttet til anskaffelsesrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Offentlige anskaffelser