logo
Maria B. Tanemsmo

PartnerTrondheim

Maria B. Tanemsmo

Marias spisskompetanse er innenfor selskapsrett og transaksjoner hvor hun bistår norske og internasjonale klienter innenfor flere sektorer, blant annet innen fornybar energi, transport, shipping, teknologi og akvakultur.

Hun bistår jevnlig med både egenkapitaltransaksjoner, private equity– og venture prosesser, salg og oppkjøp av selskaper og restruktureringer. Hun har betydelig erfaring med skipstransaksjoner.

Maria kan bistå gjennom hele transaksjonsprosessen, fra planlegging og gjennomføring av due diligence, til utarbeidelse av transaksjonsdokumenter og selve gjennomføringen av transaksjonen. I tillegg til å bistand i forbindelse med transaksjoner, jobber Maria med løpende selskapsrådgivning relatert til både små og store problemstillinger.

Maria er god til å identifisere utfordringer og problemstillinger raskt. Klientene fremhever hennes enorme arbeidskapasitet, og evne til å beholde roen i hektiske faser av transaksjoner. Hun har høy grad av tilgjengelighet og gir raske leveranser.

Erfaring

2022 -

Arntzen de Besche

Partner

2019 - 2021

Arntzen de Besche

Senioradvokat

2016 - 2018

Arntzen de Besche

Fast advokat

2013 - 2016

Advokatfirmaet Strand & Co ANS

Advokatfullmektig / Advokat

2011 - 2013

Codex Advokat

Advokatfullmektig

Utdanning

2010

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap

2009

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Statsvitenskapelige fag- offentlig politikk og administrasjon, samt politisk teori

Aktuelt

Se alle

24. oktober 2022

Økt etterspørsel etter juridiske tjenester

-Sterk økonomisk vekst og et stadig mer profesjonalisert næringsliv har resultert i økt etterspørsel etter juridiske tjenester, forteller partner i Arntzen de Besche, Maria B. Tanemsmo. Som en del av M&A-teamet i Arntzen de Besche bistår hun en rekke store og små aktører innen bransjer som blant annet energi, havbruk, kraft, transport og teknologi.

10. februar 2022

God prosjektledelse skaper merverdi

Vi i Arntzen de Besche er stolte av å kunne fremme en arbeidsmetodikk og en saksmodell som vi jobber etter i både større og mindre saker. Denne er utviklet og testet av dedikerte ansatte og advokater hos oss. Målet og bakgrunnen for å skreddersy en egen saksmodell («AdeBs saksmodell») er å kunne arbeide smartere. For vår del betyr det mer målrettet og strukturert arbeid, med riktig bruk av ressurser og tid.

15. desember 2021

Maria B. Tanemsmo tiltrer som partner

Det er med stor glede vi kan presentere Maria B. Tanemsmo som ny partner i Arntzen de Besche fra 1. januar 2022. Maria er en del av et svært aktivt M&A-miljø i Arntzen de Besche.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche har bistått Armaturjonsson med kjøp av TermoRens AS

Vi er stolte over å ha bistått som juridisk rådgiver for Armaturjonsson, som har 50 års erfaring med norsk byggebransje, og tilbyr systemer som skal gjør det så enkelt som mulig å unngå oppblomstring av uønskede bakterier i drikkevannet, og sørge for så lang levetid og effektiv drift som mulig på alle installasjoner av vannbaserte varme- og kjøleanlegg i alle typer bygg.

Milliardtransaksjon er nå gjennomført!

Vi er stolte over å ha bistått Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS med å inngå, og gjennomføre to transaksjonsavtaler. Den første innebærer at konsernene samler all fiber- og bredbåndsvirksomhet i ett felleseid uavhengig konsern med hovedkontor i Storkmarknes. Den andre innebærer at nett- og produksjonsvirksomheten samles under Nordkraft-konsernet, hvor Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS går inn som aksjonærer. Den totale transaksjonsverdien er på ca 7 milliarder norske kroner.

Arntzen de Besche har bistått Strise AS med emisjon

Vi gratulerer Strise AS med en vellykket emisjon, som resulterte i 22 millioner i frisk kapital. Vi er stolte over å ha bistått som juridisk rådgiver i denne prosessen. Selskapet som ble etablert i Trondheim, har den senere tiden satset i Sverige og Danmark, og er nå klare for å satse globalt med Strise Global.

Arntzen de Besche bistår i ny milliardtransaksjon innenfor fiber, bredbånd, nett og produksjon

Arntzen de Besche har bistått energiselskapene Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS i forbindelse med inngåelse av transaksjonsavtaler med Nordkraft AS. Avtalene ble signert 7. juli 2022, og innebærer at de tre konsernene samler all fiber- og bredbåndsvirksomhet i ett uavhengig felleseid konsern med hovedkontor i Stokmarknes, mens nett- og produksjonsvirksomheten samles under Nordkraft-konsernet hvor Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS går inn som eiere. Den totale transaksjonsverdien er ca 7,5 milliarder norske kroner.

Arntzen de Besche bistår NTS i transaksjon med NRS

Lakseoppdretterne NTS og Norway Royal Salmon (NRS) har inngått en transaksjonsavtale med sikte på å slå sammen NRS med NTS’ heleide oppdrettsselskap SalmoNor. Arntzen de Besche bistår NTS som juridisk rådgiver i denne transaksjonen, som skaper verdens sjette største lakseoppdrettsselskap.

Arntzen de Besche bistår Torghatten ASA i bud på selskapet fra EQT

Den 23. desember fremmet EQT Infrastructure V, gjennom HATI BidCo, et tilbud om å erverve alle utestående aksjer i Torghatten ASA. Tilbudet verdsetter aksjene i Torghatten ASA til 8,58 milliarder kroner. Torghattens eierandel i Widerøe er ikke en del av transaksjonen med EQT.
0/0