logo

God prosjektledelse skaper merverdi

Vi i Arntzen de Besche er stolte av å kunne fremme en arbeidsmetodikk og en saksmodell som vi jobber etter i både større og mindre saker. Denne er utviklet og testet av dedikerte ansatte og advokater hos oss. Målet og bakgrunnen for å skreddersy en egen saksmodell («AdeBs saksmodell») er å kunne arbeide smartere. For vår del betyr det mer målrettet og strukturert arbeid, med riktig bruk av ressurser og tid.

Prosjektledelse er en firmasatsning

Vi har i dag en dedikert avdeling bestående av personer med utdanning, sertifisering og bred erfaring med prosjektledelse som har vært med på å skreddersy modellen som vi bruker i selskapet.

- Et hovedfokus for firmaet i denne strategiperioden er å styrke kundeopplevelse, hvor prosjektledelse er identifisert som en nøkkelfaktor. Saksmodellen gir viktig forventningsavklaring med klient, god struktur for kommunikasjon, fremdrift, kontroll og fleksibilitet, uttaler Catrine Sommerseth, prosjektkonsulent i Arntzen de Besche.

Catrine jobber fulltid med å bistå og videreutvikle modellen slik at vi til enhver tid kan tilby våre klienter en god opplevelse av saksledelse på våre leveranser. Hun støtter prosjektteamet og får gjennom det viktig erfaring og informasjon som bidrar til at modellen øker verdien av leveransen for kunden.

Kurs i prosjektledelse for alle ansatte

Alle ansatte i selskapet kurses i prosjektledelse basert på Prince2 og vår egen saksmodell. Med dette skaper vi en felles arbeidsmetodikk som gjør at både ressursallokering internt og kommunikasjon med klient blir mer effektiv.

- Som partner i vår avdeling for Anskaffelser og Konkurranserett, er jeg både prosjekteier og prosjektleder i større prosjekter, uttaler Svein Terje Tveit. Prosjektledelse er ikke noe nytt verken for våre klienter eller i advokatbransjen, men det handler om øvelse, repetisjon og bevisstgjøring. Med rette forberedelser, nok mengdetrening og et engasjert team gir det våre klienter en bedre leveranse på tid, kost og kvalitet.

Transaksjoner krever god prosjektledelse

Vår avdeling for M&A og kapitalmarked arbeider på noen av de største transaksjonene i Norge, og bistår jevnlig norske og utenlandske selskaper i oppkjøp i Norge og utenlands. Vi har derfor stor nytte av saksmodellen i den løpende oppfølgningen av prosjektene.

- En velfungerende saksmodell og god prosjektledelse er viktig i M&A-prosesser. Vår saksmodell er et godt og effektivt verktøy for blant annet å allokere riktig kompetanse på ulike deler av transaksjonen, holde kontroll på frister og kostnader, og generelt for å ha overblikk og kontroll på prosessene, uttaler Maria B. Tanemsmo, partner i avdelingen for M&A og Kapitalmarked.

God prosjektstyring i tvistesaker

Arntzen de Besche er et av landets ledende miljøer innenfor tvisteløsning og prosedyre. Våre advokater jobber med en rekke ulike typer tvister. Relevant fag- og bransjekompetanse er viktig for å kunne lede tvistesaker på en god måte, og vi setter derfor sammen team med advokater med ulik fag- og bransjekunnskap i mange av våre tvistesaker.

- Som fast advokat i Entrepriseavdelingen er jeg til enhver tid tilknyttet flere prosjekter av ulik størrelse, uttaler Julie Almedal Hellevik. Vi bistår med tvisteløsning i alle faser av våre klienters prosjekter, både som sparringspartner for klientens prosjektledelse, i forhandlinger eller mekling og ved tvisteløsning for domstolene.

Saksmodellen tilpasses oppdragets art, og teamene settes sammen ut i fra hva som kreves for å utføre oppdraget på best mulig måte.

- Selv i mindre prosjekter kan tvistene relativt sett bli svært omfangsrike. Det er derfor viktig, både i mindre og i større prosjekter, å sikre effektiv ressursbruk og god fremdrift, uttaler Julie.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?