logo
Julie Almedal Hellevik

SenioradvokatOslo

Julie Almedal Hellevik

Julie er spesialisert innenfor generell kontraktsrett og tvisteløsning, og har særskilt kompetanse innen entrepriserett.

Julie bistår nasjonale og internasjonale aktører i alle faser av et prosjekt. Det vil si utvikling av kontrakter og prosjektstrukturer, løpende rådgivning i gjennomføringsfasen, risikoanalyser og håndtering av eventuelle uenigheter i forbindelse med sluttoppgjør. Dette gjelder entreprisekontrakter og rådgiverkontrakter innen både bygg og anlegg.

Arbeidserfaringen har gitt Julie god forståelse for de kommersielle og tekniske utfordringene i bygg- og anleggsbransjen.

Hun har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosess, og har prosedert saker for både tingrett, lagmannsrett og voldgiftsretten. Julie har vært prosessfullmektig i en av de største entreprisetvistene i Norge.

Julie holder jevnlig foredrag for aktørene i bygg- og anleggsbransjen.

Aktuelt

Se alle

12. mai 2023

Nyheter fra rettspraksis innen entrepriseretten

Så langt i år har Høyesterett behandlet flere saker på entrepriserettens område. Avgjørelsene har avklart prinsipielle spørsmål. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på de viktigste avgjørelsene fra Høyesterett og lagmannsrettene hittil i 2023.

10. februar 2022

God prosjektledelse skaper merverdi

Vi i Arntzen de Besche er stolte av å kunne fremme en arbeidsmetodikk og en saksmodell som vi jobber etter i både større og mindre saker. Denne er utviklet og testet av dedikerte ansatte og advokater hos oss. Målet og bakgrunnen for å skreddersy en egen saksmodell («AdeBs saksmodell») er å kunne arbeide smartere. For vår del betyr det mer målrettet og strukturert arbeid, med riktig bruk av ressurser og tid.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?