logo
Anders Rødland

PartnerStavanger

Anders Rødland

Anders leder kontoret vårt i Stavanger, og har omfattende erfaring med rådgivning til nasjonale og internasjonale selskaper og myndigheter innen energisektoren, og spesielt innen olje og gass. Han bistår særlig med rådgivning knyttet til M&A transaksjoner, selskapsrett, kommersiell avtalerett og regulatoriske forhold innen verdikjeden for olje & gass oppstrøms, inkludert tvisteløsning.

Siden 2001 har Anders bistått både med virksomhets- og aksjesalg, og som hovedrådgiver på mange av de største og mest komplekse transaksjonene på norsk sokkel. Han har bistått selskaper som blant annet Edison, Hess, E.ON og Marathon. med salg av deres norske virksomhet, og ulike oppkjøpsprosjekter.

Som rådgiver har Anders et høyt engasjement for klientene sine, og kjenner sektoren svært godt. Kombinasjonen av erfaring, nysgjerrighet og interesse gjør at han har inngående forståelse for de økonomiske og tekniske sidene, i tillegg til det juridisk regulatoriske. Det er dette som gjør han til en høyt verdsatt strategisk rådgiver for klientene sine.

Innen kommersielle kontrakter og regulatoriske forhold, bistår Anders regelmessig i komplekse forhandlingsprosesser, inkludert representasjon av forhandlingsleder i forhandlinger om tredjepartsadgang på norsk sokkel. Rødland har også omfattende erfaring med rådgivning av selskaper og leverandører i offshore, entreprise- og oljeservicekontrakter, inkludert diskusjoner om sluttoppgjør og tvisteløsning.

Anders representerer selskaper i internasjonal voldgift, ved alminnelige domstoler, inkludert i midlertidig forføyningssaker, og ved domstolslignende forvaltningsorganer. Han har i de siste årene representert klienter i tvistesaker om forståelsen av transaksjonsavtaler, riggkontrakter, tredjepartstilknytningsavtaler og om ulike entrepriserettslige forhold.

Anders representerer selskaper i forbindelse med forretningsutvikling og -drift, inkludert ved gjennomføring av utbyggingsprosjekter, kjøp og salg av eiendeler, egen- og fremmedkapital finansiering, samt annen rådgivning vedrørende selskapsrettslige forhold og etablering av ulike forretningsmodeller.

Anders Rødland is a unique individual, always ready to assist and provides practical information immediately relevant for the company rather than academic legalese

Klient, Legal 500, 2020

Erfaring

2018 -

Arntzen de Besche

Partner, leder Stavanger-kontoret, medlem av Firmaets ledergruppe

2011 - 2017

Arntzen de Besche

Partner

2008

Total E&P Norge AS

Legal Counsel (secondment)

2007 - 2010

Arntzen de Besche

Senioradvokat

2007 - 2008

Teekay Shipping

Legal Counsel (secondment)

2005 - 2007

Arntzen de Besche

Fast advokat

2003 - 2005

Gassco AS

Legal Counsel (secondment)

2001 - 2005

Arntzen de Besche

Advokatfullmektig

1998 - 1999

Skandinavisk Institutt for Sjørett, Avdeling for Petroleumsrett

Vitenskapelig assistent

Utdanning

1993 - 2000

Universitetet i Bergen

Cand.jur.

1997

Boston University School of Law

Visiting student

Rankinger

2021

Legal 500, Offshore construction and shipbuilding

Recommended

2021

IFLR1000, M&A

Notable practitioner

2022

Legal 500, Olje og gass

Recommended

Aktuelt

Se alle

14. mars 2023

EUs nye regelsett åpner for betydelig statsstøtte til grønn industri for å akselerere overgangen til nullutslippssamfunnet – hva betyr det for din bedrift?

Torsdag 9. mars kom EU med nye retningslinjer for statsstøtte (Temporary Crisis and Transition Framework) for å akselerere overgangen til nullutslippsamfunnet, og en betydelig oppdatering av gruppefritaksforordningen kalt «Green Deal amendment». De nye retningslinjene kan sees på som et mottrekk til USAs «Inflation Reduction Act» som ble vedtatt i 2022, og innebærer en omlegging av statsstøttepolitikken og det statsstøtterettslige handlingsrommet som savner sidestykke.

20. oktober 2022

Uavklarte konkurranserettslige problemstillinger i Kommisjonens forslag om europeisk felles innkjøpsordning for gass

18. oktober 2022 foreslo Kommisjonen en ny kriseforordning for å imøtekomme den siste tidens utfordringer for leveringssikkerhet og ekstraordinært høye priser for gass. Forslaget fra Kommisjonen, med tittel «Enhancing solidarity through better coordination of gas COM(2022)549», innebærer en ekstraordinær inngripen i markedet for kjøp og salg av gass, og er forankret i unntaksbestemmelsen i TEUV art. 122. Forordningen kan få nokså vidtrekkende konsekvenser på flere måter.

1. september 2022

Kurt A. Elvevoll er ny partner i Stavanger

Vi er stolte over å få Kurt Elvevoll som ny partner på kontoret vårt i Stavanger. Med over 25 års erfaring fra bygg- og entrepriserett vil han bidra til å styrke entrepriseteamet vårt ytterligere.

22. desember 2021

Fem advokater fra Arntzen de Besche er med i Advokatforeningens lovutvalg

Fire av våre advokater er allerede medlemmer i Advokatforeningens lovutvalg. Fra januar 2022 får de selskap av Eivind Landmark Tandrevold, som inngår i lovutvalget for forsikringsrett. Å sitte i Advokatforeningens lovutvalg gir advokatene våre innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og utnevnes av hovedstyret i Advokatforeningen.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche has advised OMV on the sale of the Wisting oil field

OMV, an international integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, sold its 25 percent stake in the Wisting oil field to Lundin Energy in a transaction that successfully closed before Christmas on 17 December 2021 (see below link to OMV’s press release). We are proud to have acted as OMV’s legal advisor on this transaction.

Arntzen de Besche bistår den europeiske energigiganten E.ON i avtale om strategisk samarbeid med Horisont Energi

Den europeiske energigiganten E. ON kunngjorde onsdag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale med det norske børsnoterte selskapet Horisont Energi, et ren energiselskap med planer om å omdanne gass til ammoniakk og hydrogen, og å tilby CO2-transport og -lagring. E.ON vil som en del av dette samarbeidet kjøpe en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Arntzen de Besche bistår E.ON som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.
0/0

Referansesaker

24. januar 2022

Arntzen de Besche has advised OMV on the sale of the Wisting oil field

OMV, an international integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, sold its 25 percent stake in the Wisting oil field to Lundin Energy in a transaction that successfully closed before Christmas on 17 December 2021 (see below link to OMV’s press release). We are proud to have acted as OMV’s legal advisor on this transaction.

4. juni 2019

Arntzen de Besche bistår Shearwater GeoServices Holding

Shearwater GeoServices Holding AS (Shearwater) signerte i dag et bindende term-sheet med CGG S.A. (CGG) for et strategisk partnerskap for kjøp av seismikktjenester og etablering av et nytt selskap innenfor streamer-teknologi. Arntzen de Besche bistår Shearwater i forbindelse med transaksjonen.

18. juni 2021

Arntzen de Besche bisto Lime Petroleum med oppkjøp i Bragefeltet

Arntzen de Besche har bistått Lime Petroleum ved inngåelse av avtale om å kjøpe av Repsol Norges eierandeler i Bragefeltet på norsk sokkel. Avtalen sikrer Lime Petroleum 33,84 prosent av feltet, og prisen vil etter dagens kurs ligge på omtrent 356 millioner kroner.

4. januar 2021

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.
0/0