logo
Jon Gresseth

PartnerTrondheim

Jon Gresseth

Jon har lang og omfattende erfaring med komplekse anskaffelser og større kommersielle tilvirkningskontrakter i offentlig og privat sektor. Det er kombinasjonen av disse to fagfeltene som er hans spesialkompetanse.

Han har omfattende erfaring innen både offentlige anskaffelser, IKT-kontrakter og større entrepriseprosjekter. I tillegg til spisskompetanse innenfor tradisjonelle anskaffelsesformer og entreprisemodeller, har han de siste årene opparbeidet en unik kompetanse når det gjelder innovative anskaffelsesprosesser og entreprisemodeller. Dette gjelder særlig samhandlingskontrakter og såkalte IPL-kontrakter (Integrert prosjektleveranse) hvor Jon blant annet har ledet våre team som har utarbeidet de tre første IPL-kontraktene i norsk sammenheng for henholdsvis Tønsbergprosjektet, Nye Veier AS og Nytt Psykiatribygg ved St. Olavs Hospital.

Jon har ledet flere større prosjekter som har vært tidskritiske og komplekse med fokus på at teamet får oppdragene gjort til riktig tid og med høy faglig kvalitet. Klientene fremhever hans spisskompetanse innen entrepriseretten og anskaffelsesretten, at han ser paralleller mellom rettsområdene, og at han derfor kan dra nytte av synergier for å sikre en enhetlig og treffsikker rådgivning. De fremhever også hans tydelige kommunikasjon, handlekraft og gode samarbeidsevner.

Jon Gresseth is hard working, honest and personal

Klient, Legal 500, 2021

Erfaring

2017 -

Arntzen de Besche

Partner

2015 - 2017

Arntzen de Besche

Managing Partner

2009 - 2014

Arntzen de Besche

Partner

2000 - 2009

Advokatfirmaet Schjødt

Partner

1997 - 2000

Advokatfirmaet Schjødt

Senioradvokat

1996 - 1997

Advokatfirmaet Vislie Ødegaard & Kolrud

Advokat

1994 - 1996

Nedre Romerike tingrett

Dommerfullmektig

1993 - 1994

Statsbygg, juridisk seksjon

Underdirektør

1992 - 1993

Statsbygg, juridisk seksjon

Kontorsjef

1991 - 1992

Statsbygg, juridisk seksjon

Førstekonsulent

Utdanning

1985 - 1990

Universitetet i Oslo

Cand.jur.

1984 - 1985

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Årsstudium i pedagogikk

Rankinger

2022

Legal 500, Construction

Recommended (rangert av Legal 500 siden 2020)

Aktuelt

Se alle

30. august 2021

Entreprise på fremmarsj

Entrepriseavdelingen i Arntzen de Besche har opplevd en sterk vekst de siste årene. Unikt for avdelingen er bred erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden, i tillegg til å være pådriver for en grønnere bygg- og anleggsbransje. At de nå gjør seg bemerket i rankinger som Chambers og Legal 500 er en viktig anerkjennelse av målrettet innsats over flere år, forteller partnerne Knud Jacob Knudsen og Ole Skeidsvoll Moe, som leder avdelingene i Oslo og Trondheim.

6. mai 2021

Bokutgivelse: På rett grunn II

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett fylte 35 år i 2019, og utgir i forbindelse med jubileet et festskrift med juridiske artikler. Artikkelsamlingen er utgitt av Gyldendal og ble lansert i mai 2021. Temaet for de ulike artiklene i festskriftet er utvalgte emner innenfor bygge- og entrepriserett. Artikkelforfatterne er professorer, advokater og sivilingeniører som arbeider med de nevnte juridiske fagfeltene.
0/0

Hva har vi gjort

0/0