Hopp direkte til innhold

Kapitalmarkeder

Vårt fagområde for kapitalmarkeder bistår klienter i forbindelse med transaksjoner i kapitalmarkedet, herunder både egenkapitaltransaksjoner og obligasjonsutstedelser. Vi bistår i forbindelse med børsnoteringer og oppkjøp av børsnotert virksomhet, samt gir løpende rådgivning til noterte foretak og andre aktører i kapitalmarkedet.

Vårt fagområde for kapitalmarkeder bistår også aktører i finansmarkedet med løpende rådgivning innenfor finansregulatoriske spørsmål, herunder rammeregelverk for banker, forsikringsforetak,  verdipapirforetak og forvaltere av verdipapirfond og AIFer. 

Det komplekse regelverket på børs- og verdipapirområdet er i stadig endring. Vi har ledende kompetanse knyttet til alle former for kapitalmarkedstransaksjoner og regulatoriske krav.

 

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Kapitalmarkeder