logo
Vidar Riksfjord

PartnerOslo

Vidar Riksfjord

Vidar er juridisk rådgiver og prosessfullmektig for klienter i tvister innenfor en rekke bransjer som blant annet inkluderer bank, finans, private equity og venture capital, eiendomsutvikling, handel, industri, shipping, forsikring, energi, havbruk og fiskeri. Han bistår også ledere, styremedlemmer, revisorer og andre profesjonsutøvere i ansvarssaker.

Vidar jobber særlig med kommersielle tvister som typisk springer ut av gjelds- og kapitalinvesteringer, finansielle avtaler, oppkjøpsavtaler, aksjonæravtaler og andre særlige avtaler og arrangementer. Han jobber mye med styre- og ledelsesansvar, og med saker som gjelder forretningshemmeligheter, finansielle instrumenter, digitale valutaer og andre økonomiske forhold. Vidar er i tillegg spesialist på midlertidig forføyning, arrest, bevissikring og tvangsfullbyrdelse, særlig i komplekse internasjonale forhold. Han har også erfaring med økokrimsaker og foretaksstraff.

Vidar er en etterspurt strategisk rådgiver, særlig for oppstartsselskaper. Hans bistand er ofte todelt, hvor han bistår med tvisteløsning, men også med forretningsstrategi og videreutvikling av virksomheten. Han er mye brukt som sparringspartner for styre og ledelse, hvor han blant annet veileder i spørsmål om upscaling og risiko, konkurranse- og arbeidsrett.

Som rådgiver er Vidar kjent for å gi konkrete og tydelige råd. Han følger klientene sine tett, og har høy grad av tilgjengelighet.

Vidar Riksfjord is known for his professional approach, respected among competitors, and with a great knowledge! Top lawyer in Norway!

Klient, Legal 500, 2021

Erfaring

2021 -

Arntzen de Besche

Partner

2010 -

Universitetet i Bergen / juridisk fakultet

Sensor/veileder

2018 - 2021

Advokatfirmaet CLP DA

Partner

2012 - 2018

Advokatfirmaet Schjødt

Fast Advokat / Senioradvokat / Partner

2011 - 2012

Nedre Romerike tingrett

Dommerfullmektig

2010 - 2011

Kongsberg tingrett

Dommerfullmektig

2008 - 2010

Advokatfirmaet Schjødt

Advokatfullmektig

2002 - 2003

Forsvaret, Kystjegerkommandoen

Kvartermester

Utdanning

2003 - 2007

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap

2001 - 2003

Befalsskolen for Kystartilleriet

Kystjegerkommandoen

Rankinger

2022

Legal 500, Tvisteløsning

Next Generation Partner (rangert av Legal 500 siden 2017)

Aktuelt

Se alle
0/0

Hva har vi gjort

Styremedlemmer frifunnet i Høyesterett

Vidar Riksfjord har i tre instanser representert tidligere styremedlemmer i Spiro Medical AS i et erstatningssøksmål fra tidligere investorer/aksjonærer i selskapet. Investorene hevdet at de fikk uriktig, mangelfull eller villedende informasjon i forbindelse med en kapitalforhøyelse i selskapet, hvilket ble anført å ha påført dem et tap på ca. 14 millioner kroner.  
0/0