logo
Håvard Røksund

SenioradvokatOslo

Håvard Røksund

Håvard jobber hovedsakelig med finansregulatoriske problemstillinger. Dette innebærer særlig rådgivning til regulerte foretak knyttet til etterlevelse av de offentligrettslige reglene som gjelder spesielt for dem.

Klientene omfatter blant annet banker, kredittforetak, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, fondsforvaltningsselskaper og AIF-forvaltere. Håvard bistår regulerte foretak innen forretningsutvikling, rammebetingelser, konsesjonsprosesser mot Finanstilsynet, organisering, virksomhetsstyring og transaksjoner.

Håvard bistår også med bærekraftsrelaterte virksomhetskrav, særlig tilknyttet SFDR-etterlevelse.

Hva har vi gjort

SINTEF etablerer nytt investeringsfond

SINTEF lanserer nytt såkornfond, som så langt har hentet inn 300 millioner til investeringer i tidlig fase. Vi er stolte over å ha bistått SINTEF i etableringen av fondet, som skal sikre finansiering av oppstartsselskaper fra deres egen forsknings- og innovasjonsvirksomhet.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?