logo

Bærekraftsbulletin april/mai 2023

Hold deg oppdatert om forslag til nye regelverk og høringsfrister innenfor en rekke ulike bransjer i vår bærekraftsbulletin.

Finans

NOU 2023: 15 om gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD) ble levert til Finansdepartementet den 22. mai.

Utredningen er sendt på offentlig høring med høringsfrist 4. september 2023.

Eiendom

Kommunal- og distrikstdepartementet har sendt på høring forslag om plikt til rapportering av grunnundersøkelser og naturfareutredninger(lovendringer og forskriftsbestemmelser).

Høringsfrist er 20. juni 2023.

Energi

NVE har sendt forslag til program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havspå høring.

Høringsfrist er 12. juni 2023.

Offentlige anskaffelser/konkurranserett

Høringsfristen for den offentlige høringen av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser gikk ut i mars 2023.

Høringsinnspillene ligger nå til vurdering av Nærings- og fiskeridepartementet og forskriftsforslag forventes høsten 2023.

Teknologi

EU-kommisjonen har sendt Net-Zero Industry Act (NZIA) på høring. NZIA skal styrke EUs produksjonskapasitet for nullutslippsteknologier som er nødvendig for grønn omstilling. NFD ønsker kopi av høringsinnspill til EU-kommisjonen for å vurdere det norske standpunktet i den videre EØS-prosessen.

Høringsfrist er 16. juni 2023.

Handel/industri

Forslag til EU-regelverk om miljøpåstander og miljømerker (Green Claims Directive) på norsk høring. Regelverket innebærer bl.a. at næringsdrivende som ønsker å fremsette en miljøpåstand må sørge for sertifisering av påstanden fra uavhengig kvalifisert organ før påstanden fremsettes.

Høringsfrist er 15. august 2023.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?