logo
Sarah Haugvad Andresen

AdvokatfullmektigOslo

Sarah Haugvad Andresen

Sarah bistår norske og utenlandske klienter med ulike former for tvisteløsning, som prosedyre, forhandlinger og alminnelig forretningsjuridisk rådgivning. Hun har inngående kunnskap om åpenhetsloven, og har bistått flere store internasjonale konserner på dette området. Videre har Sarah bred kompetanse innenfor kontraktsrett, selskapsrett og erstatningsrett, og har vært involvert i flere omfattende granskninger.

Sarah setter seg raskt og grundig inn i sakene hun arbeider med, og er opptatt av en åpen, tillitsfull og konstruktiv dialog med både kollegaer og klienter.

Erfaring

2021 -

Arntzen de Besche

Advokatfullmektig

2019 - 2020

Diverse advokatfirmaer

Trainee

Utdanning

2015 - 2020

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap

Aktuelt

Se alle

31. mai 2021

Nyhetsbrev: Næringsdrivende stiftelser skal etter nytt lovforslag ha «erverv som formål»

Nærings- og fiskeridepartementet har arbeidet lenge med Stiftelseslovutvalgets forslag til ny stiftelseslov som ble overlevert den 21. oktober 2016 (NOU 2016: 21). Selv om det lå utenfor utvalgets mandat, ble det i utredningen likevel fremhevet at reglene for stiftelsers skatteplikt var uklare. Departementet ønsker nå å skape større klarhet i regelverket, og har sendt et nytt lovforslag ut på høring. Det mest radikale forslaget går ut på at stiftelser ikke skal kunne drive skattepliktig næringsvirksomhet direkte i stiftelsene. Ett av hovedmotivene bak lovforslaget har vært å identifisere skattbar inntekt og verdier.
0/0