Hopp direkte til innhold

Teknologi og innovasjon

I dagens kunnskapssamfunn er en organisasjons immaterielle rettigheter en viktig strategisk og finansiell ressurs. Sammen med de ansattes erfaring og kompetanse danner slike rettigheter grunnlaget for innovasjon og verdiskapning i enhver organisasjon.

Våre advokater yter bistand til et bredt spekter av kunnskapsbedrifter. Vi bistår med å beskytte, kommersialisere og håndheve deres immaterielle rettigheter (IPR), som patenter, varemerker, foretaksnavn, domenenavn, design, opphavsrettslig beskyttet materiell og forretningshemmeligheter.

Vi tror det vil bli stadig viktigere å ha kontroll på IPR i dagens digitale verden. Vår oppgave er å bistå våre klienter med alle sider av deres IPR-strategi. 

HVEM ER VÅRE KLIENTER?

Våre klienter spenner fra universiteter og forskningsinstitusjoner, til selskaper innen tjeneste- og vareproduksjon, i tillegg til andre private og offentlige foretak. Gjennom vårt internasjonale nettverk bistår vi også noen av verdens største aktører innenfor teknologi og sosiale medier. Uavhengig av om du er et start-up, et scale-up eller et veletablert selskap, har vi erfaring og kunnskap til å forstå alle aspekter ved din forretningsdrift. 

Vår IPR-praksis er del av et nettverk bestående av verdensledende advokatfirmaer og patentkontorer. Ved å dra nytte av vårt nettverk, er vi i stand til å koordinere oppdrag på tvers av landegrenser på vegne av våre klienter.

Vi samarbeider også med ulike fora innen nettverksbygging for start-up-selskaper. 

HVA GJØR VI?

BESKYTTELSE

Våre advokater har omfattende erfaring med å bistå med å utarbeide nasjonale og internasjonale strategier for å beskytte verdien av en klients IPR. Vi bistår våre klienter med å tenke strategisk, for å gjøre de i stand til å forvalte IPR slik at de kan maksimere den kommersielle verdien av denne. 

KOMMERSIALISERING OG VENTURE-UTVIKLING

I mange tilfeller må IPR bli «satt i arbeid» - lisensiert eller overført – for å skape verdi. Vi bistår våre klienter med opprettelsen av egne selskaper og joint ventures, og vi utarbeider avtaler for teknologioverføringer, utvikling, lisens etc. 

Vi har også betydelig erfaring fra å jobbe med internasjonale utviklingsprosjekter innen teknologi, særlig med kontraktsadministrasjon og håndtering av prosjektresultater. Vi legger vekt på sektorinnsikt og teknologiforståelse, og vi tilstreber å tilføre en tilleggsverdi til våre klienters prosesser og prosjekter. Våre eksperter bestreber seg på å levere kostnadseffektive løsninger til våre klienter. 

HÅNDHEVELSE

Håndhevelse av IPR er nødvendig for å unngå at andre kan dra nytte av investeringene ditt selskap har gjort, og vi bistår våre klienter innen et bredt spekter av tvistesaker. Vi samarbeider tett med vår markedsledende arbeidsrettsavdeling i svært krevende saker som involverer forretningshemmeligheter, oppfinnelser gjort av ansatte og saker om illojal konkurranse. Noen ganger behøver også våre klienter å forsvare seg mot påstandersom at de krenker andres rettigheter, og vi bistår jevnlig klienter som er involvert i søksmål om inngrep og ugyldighet. 

VÅRE EKSPERTER

I vår markedsgruppe for teknologi og innovasjon er alle fageksperter som er dedikert til å imøtekomme våre klienters behov og bidra til verdiskapning. Andreas Nordby og Tommy Dahlen er blant de fremste advokatene i dette segmentet. 

Tommy er også en ettertraktet foredragsholder. Han blir jevnlig spurt om å holde presentasjoner og foredrag om immaterielle rettigheter.

Andreas er en erfaren prosedyreadvokat, som fører saker angående spørsmål relatert til IPR og IT-rett.

Relaterte saker

Kontaktpersoner

Medarbeidere: Teknologi og innovasjon