logo
Tobias Behncke

Fast advokatOslo

Tobias Behncke

Tobias arbeider hovedsakelig med tvisteløsning og rådgivning innenfor erstatningsrett, kontraktsrett, selskapsrett og forsikringsrett.

Tobias har særlig erfaring med styreansvarssaker og profesjonsansvarssaker, og har blant annet bistått saksøkte i en av Norges største styreansvarssaker. Han har bred erfaring med å representere revisorer i tvistesaker, og med ulike former for tilsyn og kvalitetskontroller innenfor revisjon. Tobias bistår også i forsikringssaker, og med løpende kontrakts- og selskapsrettslig rådgivning.

A very talented lawyer.

Klient, Legal 500, 2023

Aktuelt

Se alle

12. mars 2021

Ny Høyesterettsdom om foreldelse av krav mot styremedlem

Høyesterett avsa nylig en dom om foreldelse av et erstatningskrav mot en person som var styreleder og daglig leder i samme selskap. Staten krevde erstatning fra styreleder/daglig leder for selskapets manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift. Lagmannsretten tilkjente erstatning, og mente kravet ikke var foreldet. Høyesterett kom imidlertid – under dissens 3-2 – til at kravet var foreldet. Avgjørelsen har betydning for vurderingen av foreldelsesfristens utgangspunkt for erstatningskrav grunnet mislighold av avgiftskrav etter foreldelsesloven § 9.
0/0

Hva har vi gjort

Full frifinnelse i omfattende styreansvarssak!

Våre advokater Karl Rosén, Wenche Maartmann-Moe, Tobias Behncke og Eirik Nakstad representerte If Skadeforsikring NUF i et omfattende erstatningssøksmål mot tidligere styreleder og daglig leder i Norske Skog og konsernets forsikringsgivere. Saken gikk over seks uker i Oslo tingrett i januar – mars 2023.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?