logo

Full frifinnelse i omfattende styreansvarssak!

Våre advokater Karl Rosén, Wenche Maartmann-Moe, Tobias Behncke og Eirik Nakstad representerte If Skadeforsikring NUF i et omfattende erstatningssøksmål mot tidligere styreleder og daglig leder i Norske Skog og konsernets forsikringsgivere. Saken gikk over seks uker i Oslo tingrett i januar – mars 2023.

Saken gjaldt erstatningskrav fra ti hedgefond på 1,7 milliarder kroner, basert på påstander om uaktsom opptreden i forbindelse med refinansieringen av Norske Skog-konsernet i 2016.
 
Våre advokater argumenterte for at erstatningskravet var grunnløst, både som følge av at Norske Skog var klart solvent i den relevante perioden og som følge av at styret og ledelsen opptrådte forsvarlig og aktsomt. Denne argumentasjonen sluttet tingretten seg til, og If Skadeforsikring NUF og de øvrige saksøkte ble fullt ut frifunnet og tilkjent sakskostnader.
 
De øvrige saksøkte har vært representert av Advokatfirmaet Glittertind, Thommessen og Advokatfirmaet RIISA, og vi takker for et godt samarbeid før og under hovedforhandlingen!
 
Dommen er ikke rettskraftig og kan bli anket.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?