logo
Eilif S Koch

PartnerOslo

Eilif S Koch

Eilif bistår innen fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett og kontraktsrett. Han jobber særlig med transaksjoner og etablering, strukturering, skatterettslige spørsmål og finansiering av eiendomsprosjekter, eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett, leietakerforhold og tvisteløsning.​​ Han har Møterett for Høyesterett.

Eilif bistår alt fra store aktører som tradisjonelle eiendomsselskaper, eiendomsutviklere og finansielle investorer til ulike syndikater og Joint Ventures med juridisk spisskompetanse innen eiendomsutvikling og eiendomsprosjekter. Han har lang erfaring med ulike samarbeidsmodeller, aksjonæravtaler og modeller for samarbeid mellom finansielle og industrielle aktører.

Som rådgiver er Eilif opptatt av finne vinn-vinn løsninger for involverte parter. Han er en god strategisk sparringspartner for klientene, som verdsetter hans pragmatiske og løsningsorienterte tilnærming.

He is among the very best real estate lawyers in the market, very experienced and well connected.

Klient, Legal 500, 2024

Aktuelt

Se alle

30. november 2022

Strømstøtten til næringslivet - oppdatering etter vedtatt forskrift

Energistøtteordningen for næringslivet er nå vedtatt. Til forskjell fra det opprinnelige forslaget om strømstøtte er det nå fastsatt at også leietakere kan søke strømstøtte direkte, selv om kostnader til strøm inngår i felleskostnadene eller leveres av utleier. I tillegg er det viktig å merkes seg at 11. desember siste frist for å søke støtte, og at søknaden må bekreftes av revisor eller regnskapsfører.

26. oktober 2022

Strømstøtten til næringslivet: Er det utleier eller leietaker som er riktig mottaker av strømstøtte?

Denne uken fikk regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet tilslutning fra SV, og dermed er det flertall for forslaget på Stortinget. Virksomheter som driver med utleie av fast eiendom og eiendomsforvaltning har blitt trukket frem som eksempler på aktører som kan kvalifisere til strømstøtte. Vi har sett nærmere på ordningen og hvem som skal søke om strømstøtte: utleier eller leietaker?

13. desember 2021

Solid vekst og rekruttering for eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche

I eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche jobber 35 spesialister fordelt på kontorene i Oslo, Stavanger og Trondheim. En omsetningsvekst på nærmere 30 % fra 2020 til 2021, og flere nye klienter vitner om et høyt aktivitetsnivå, til tross for halvannet år med pandemi. Økt etterspørsel har også resultert i strategisk rekruttering av tre seniorressurser det siste året: partner Marianne Raa Bjaaland, og senioradvokatene Bård Berge og Kristin Dalvang.
0/0

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?