logo

M&A

Vårt team består av spesialiserte og erfarne transaksjonsadvokater som til enhver tid jobber med ulike transaksjoner knyttet til kjøp, salg og fusjoner av selskaper og virksomheter. Med bred kommersiell erfaring og sammensatt bransjekompetanse, bidrar vi med verdifull strategisk rådgivning som sikrer et vellykket resultat.

Rådgivning fra våre advokater

Våre advokater hjelper deg med planlegging, rådgivning, selskapsgjennomgang (due diligence), forhandling og gjennomføring av alle typer prosesser. Vi gir deg råd innenfor

  • kjøp og salg av virksomheter og selskaper
  • fusjoner og fisjoner
  • joint venture
  • virksomhetsoverdragelser
  • restruktureringer og omorganiseringer
  • finansiering og emisjoner

Kompetanse tilpasset ditt behov

Vi bistår både store og små virksomheter innenfor alle bransjer, verdipapirforetak, investorer og private equity- og venturefond. Våre klienter er både lokale, nasjonale og internasjonale. Vi hjelper norske selskaper som skal etablere seg utenfor Norge så vel som internasjonale selskaper som vil inn i det norske markedet.

Transaksjoner er ofte strategiske og komplekse, og medfører store endringer. Dette krever at vi som advokater må bistå med mer enn juridisk spisskompetanse. Vi må ha inngående kunnskap til bransjen og markedet klientene opererer i. Vår erfaring og innsikt i det norske og internasjonale markedet, på tvers av næringer, gjør at vi kan gi strategiske og strukturelle råd, samtidig som vi håndterer kompleksiteten i de enkelte transaksjonene.

Dette kan du forvente av oss

Vi er et sammensatt team med ulike bakgrunner, spesialiseringer og kompetanseområder. I tillegg samarbeider vi tett med spesialister fra andre fag- og bransjeområder internt i firmaet, for å sikre at klientene våre har det best sammensatte teamet til hvert oppdrag. Vi er nysgjerrige, involverte og opptatt av å lese terrenget og være i forkant.

Hos oss får du én hovedkontakt som du forholder deg til. Vi setter inn den advokaten som best kan hjelpe deg. Kort sagt: Hos oss har du alltid rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche has advised OMV on the sale of the Wisting oil field

OMV, an international integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, sold its 25 percent stake in the Wisting oil field to Lundin Energy in a transaction that successfully closed before Christmas on 17 December 2021 (see below link to OMV’s press release). We are proud to have acted as OMV’s legal advisor on this transaction.

Arntzen de Besche bistår den europeiske energigiganten E.ON i avtale om strategisk samarbeid med Horisont Energi

Den europeiske energigiganten E. ON kunngjorde onsdag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale med det norske børsnoterte selskapet Horisont Energi, et ren energiselskap med planer om å omdanne gass til ammoniakk og hydrogen, og å tilby CO2-transport og -lagring. E.ON vil som en del av dette samarbeidet kjøpe en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Arntzen de Besche bistår E.ON som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Arntzen de Besche bistår Orkla

Arntzen de Besche har bistått Orkla Health AS, et datterselskap av Orkla ASA, med kjøp av 95 % av aksjene i Vesterålen Marine Olje AS.

Arntzen de Besche bistår NTS i transaksjon med NRS

Lakseoppdretterne NTS og Norway Royal Salmon (NRS) har inngått en transaksjonsavtale med sikte på å slå sammen NRS med NTS’ heleide oppdrettsselskap SalmoNor. Arntzen de Besche bistår NTS som juridisk rådgiver i denne transaksjonen, som skaper verdens sjette største lakseoppdrettsselskap.
0/0