logo

M&A

Vårt team består av spesialiserte og erfarne transaksjonsadvokater som til enhver tid jobber med ulike transaksjoner knyttet til kjøp, salg og fusjoner av selskaper og virksomheter. Med bred kommersiell erfaring og sammensatt bransjekompetanse, bidrar vi med verdifull strategisk rådgivning som sikrer et vellykket resultat.

Rådgivning fra våre advokater

Våre advokater hjelper deg med planlegging, rådgivning, selskapsgjennomgang (due diligence), forhandling og gjennomføring av alle typer prosesser. Vi gir deg råd innenfor

  • kjøp og salg av virksomheter og selskaper
  • fusjoner og fisjoner
  • joint venture
  • virksomhetsoverdragelser
  • restruktureringer og omorganiseringer
  • finansiering og emisjoner

Kompetanse tilpasset ditt behov

Vi bistår både store og små virksomheter innenfor alle bransjer, verdipapirforetak, investorer og private equity- og venturefond. Våre klienter er både lokale, nasjonale og internasjonale. Vi hjelper norske selskaper som skal etablere seg utenfor Norge så vel som internasjonale selskaper som vil inn i det norske markedet.

Transaksjoner er ofte strategiske og komplekse, og medfører store endringer. Dette krever at vi som advokater må bistå med mer enn juridisk spisskompetanse. Vi må ha inngående kunnskap til bransjen og markedet klientene opererer i. Vår erfaring og innsikt i det norske og internasjonale markedet, på tvers av næringer, gjør at vi kan gi strategiske og strukturelle råd, samtidig som vi håndterer kompleksiteten i de enkelte transaksjonene.

Dette kan du forvente av oss

Vi er et sammensatt team med ulike bakgrunner, spesialiseringer og kompetanseområder. I tillegg samarbeider vi tett med spesialister fra andre fag- og bransjeområder internt i firmaet, for å sikre at klientene våre har det best sammensatte teamet til hvert oppdrag. Vi er nysgjerrige, involverte og opptatt av å lese terrenget og være i forkant.

Hos oss får du én hovedkontakt som du forholder deg til. Vi setter inn den advokaten som best kan hjelpe deg. Kort sagt: Hos oss har du alltid rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Aktuelt

Se alle

24. oktober 2022

Fra gründervirksomhet til verdensledende aktører

Havbruksnæringen i Trøndelag har hatt en formidabel utvikling, og står for en enorm verdiskaping i regionen. –Det har vært utrolig spennende å bistå mange av disse selskapene fra de var enkeltpersonforetak og gründervirksomheter, til å bli verdensledende globale aktører, forteller partner i Arntzen de Besche, Ole Skeidsvoll Moe.

8. juli 2022

Et travelt halvår for transaksjonsadvokatene i Arntzen de Besche

Det nærmer seg sommerferie og tradisjonen tro sender ratingbyrået MergerMarket ut league tables som viser hvilke advokatfirmaer som har vært de mest aktive i første halvår. Arntzen de Besche rangeres som vanlig høyt på resultatlistene, og er i første halvår rangert på 3. plass i total transaksjonsverdi og 4. plass i antall transaksjoner blant de norske advokatfirmaene. Året har bydd på rekordhøy aktivitet hvor selskapet har vært involvert i transaksjoner med en totalverdi på 8,8 milliarder USD.

30. juni 2022

Lang saksbehandlingstid hos Brønnøysundregistrene

Arntzen de Besche bistår jevnlig kunder som har behov for å registrere endringsmeldinger og nyregistreringer av selskap hos Brønnøysundregistrene. Vår erfaring er at det over en lang tidsperiode har vært betraktelig lenger saksbehandlingstid enn tidligere hos de fleste av registrene. Dette kan blant annet føre til utfordringer ved gjennomføring av transaksjoner og restruktureringer.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche har bistått Armaturjonsson med kjøp av TermoRens AS

Vi er stolte over å ha bistått som juridisk rådgiver for Armaturjonsson, som har 50 års erfaring med norsk byggebransje, og tilbyr systemer som skal gjør det så enkelt som mulig å unngå oppblomstring av uønskede bakterier i drikkevannet, og sørge for så lang levetid og effektiv drift som mulig på alle installasjoner av vannbaserte varme- og kjøleanlegg i alle typer bygg.

Arntzen de Besche bistår i ny milliardtransaksjon innenfor fiber, bredbånd, nett og produksjon

Arntzen de Besche har bistått energiselskapene Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS i forbindelse med inngåelse av transaksjonsavtaler med Nordkraft AS. Avtalene ble signert 7. juli 2022, og innebærer at de tre konsernene samler all fiber- og bredbåndsvirksomhet i ett uavhengig felleseid konsern med hovedkontor i Stokmarknes, mens nett- og produksjonsvirksomheten samles under Nordkraft-konsernet hvor Trollfjord AS og Andøy Energi Holding AS går inn som eiere. Den totale transaksjonsverdien er ca 7,5 milliarder norske kroner.

Arntzen de Besche has advised OMV on the sale of the Wisting oil field

OMV, an international integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, sold its 25 percent stake in the Wisting oil field to Lundin Energy in a transaction that successfully closed before Christmas on 17 December 2021 (see below link to OMV’s press release). We are proud to have acted as OMV’s legal advisor on this transaction.

Arntzen de Besche bistår den europeiske energigiganten E.ON i avtale om strategisk samarbeid med Horisont Energi

Den europeiske energigiganten E. ON kunngjorde onsdag at de har inngått en strategisk samarbeidsavtale med det norske børsnoterte selskapet Horisont Energi, et ren energiselskap med planer om å omdanne gass til ammoniakk og hydrogen, og å tilby CO2-transport og -lagring. E.ON vil som en del av dette samarbeidet kjøpe en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Arntzen de Besche bistår E.ON som juridisk rådgiver i transaksjonen.
0/0