logo
Snorre Waage Sand

Aktuelt

Se alle

8. juni 2022

Entrepriserett: Ny dom fra Høyesterett

En fersk dom fra Høyesterett konkluderer meg at brudd på Byggherreforskriftens krav til tilstrekkelig byggetid, ikke hindrer byggherren i å kreve dagmulkt.

10. januar 2022

Ny veileder skal sikre BREEAM-NOR gjennom bedre avtaleregulering

I samarbeid med Grønn Byggallianse har vi lansert veilederen «BREEAM-NOR i totalentrepriser» for å sikre at miljøsertifisering og bærekraft blir en tydelig del av avtalen, og sikre at byggherre og entreprenør har en felles forståelse av miljøkvalitetene i prosjektet.

27. januar 2021

Lager veileder for BREEAM-kontrakter i byggeprosjekter

Arntzen de Besche og Grønn Byggallianse skal lage en veileder for å implementere BREEAM i bygge- og entreprisekontrakter. – Vi vil gjøre det enklere å ivareta miljøkvaliteter i prosjekter, sier Anders Nohre Walldén fra Grønn Byggallianse.

24. november 2020

Artikkel på bygg.no: Reklamerte for sent - vant likevel

Statens vegvesen reklamerte for sent, men vant likevel frem i en ny sak i Høyesterett fordi Rambøll og deres forsikringsselskap hadde ventet for lenge med å fremme innsigelsen om for sen reklamasjon. I dommen fra 20. november 2020 (HR-2020-2254-A) gir Høyesterett viktige føringer for forståelsen av begrepet "uten ugrunnet opphold", som vil kunne få stor betydning for entreprisekontrakter.
0/0