logo
Even Næstvold

SenioradvokatOslo

Even Næstvold

Even bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgiving, utredninger, forhandlinger og prosedyre i forbindelse med blant annet oppsigelser, omstillinger og virksomhetsoverdragelser. Han gir råd innenfor hele spekteret av norsk arbeidsrett og internasjonale ansettelsesspørsmål.

I løpet av de siste seks årene har Even i lengre perioder vært utleid til Telenor ASA, hvor han har jobbet som en integrert del av bedriftsstøtte og HR. Even har ellers mye erfaring med bistand til internasjonal selskaper som skal sende ansatte eller etablere seg i Norge og norske virksomheter som sender ansatte til utlandet. Even yter jevnlig transaksjonsrettet bistand, forhandler lederavtaler og utformer bonus- og incentivordninger.

Even er en betrodd juridisk og strategisk rådgiver for klientene sine. Han er særlig opptatt av å gi tydelige og praktiske råd, som også kan anvendes av de uten juridisk bakgrunn. Klientene setter pris på at Even raskt forstår deres behov, og kan gi råd som også passer inn i deres overordnete strategi.

Erfaring

2019 -

Arntzen de Besche

Senioradvokat

2017 - 2019

Arntzen de Besche

Fast advokat

2014 - 2017

Arntzen de Besche

Advokatfullmektig

Utdanning

2009 - 2014

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap

2013

University of Cape Town

Shipping Law Unit