logo
Simon Karim Jynge

SenioradvokatTrondheim

Simon Karim Jynge

Simon har sine spesialfelter innen konkurs, fast eiendoms rettsforhold og transaksjoner, i tillegg til tvisteløsning og prosedyre for domstolene.

Han bistår klienter med salg og utleie av fast eiendom, både i bolig- og næringsforhold. Han har betydelig erfaring med kontraktsforhandling og kontraktsutforming, og i å håndtere problemstillinger knyttet til pant, servitutter og andre heftelser. Simon er en av våre advokater med særlig kompetanse på elektronisk tinglysing, som er et svært tids- og kostnadsbesparende verktøy. Han har bakgrunn fra eiendomsmegling, og kan også bistå i saker som gjelder meglers profesjonelle plikter.

I forhandlinger er Simon særlig opptatt av å finne ut hva partene egentlig er uenige om. Ofte er det noe annet enn det de har gjort til gjenstand for tvisten, noe som kan bidra til en bedre langsiktig løsning for begge parter.

Aktuelt

Se alle

11. november 2022

Leietaker er konkurs - hva gjør vi?

Mange bedrifter sliter økonomisk under økte kostnader, og det ventes at konkurstallene vil øke i nær fremtid. Når en bedrift slås konkurs, skjer det ofte uten noe forvarsel til omverdenen. Den som har inngått en kontrakt med en konkursrammet bedrift kan derfor bli nødt til å ta viktige beslutninger raskt. Vi ser nærmere på hva utleier må være oppmerksom på hvis leietaker går konkurs, slik at utleier unngår å lide unødig tap.

13. desember 2021

Solid vekst og rekruttering for eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche

I eiendomsavdelingen i Arntzen de Besche jobber 35 spesialister fordelt på kontorene i Oslo, Stavanger og Trondheim. En omsetningsvekst på nærmere 30 % fra 2020 til 2021, og flere nye klienter vitner om et høyt aktivitetsnivå, til tross for halvannet år med pandemi. Økt etterspørsel har også resultert i strategisk rekruttering av tre seniorressurser det siste året: partner Marianne Raa Bjaaland, og senioradvokatene Bård Berge og Kristin Dalvang.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?