logo
Marte Eide Amundsen

Fast advokatOslo

Marte Eide Amundsen

Marte er en del av faggruppen for Teknologi og innovasjon, hvor hun blant annet jobber med personvern, immaterielle rettigheter, markeds- og medierett, IT og kontrakter. Hun bistår både offentlige og private, norske og internasjonale klienter med et bredt spekter av problemstillinger innenfor teknologi og compliance.

Hun skrev masteroppgave om temaet "Opphavsrett i konkurs – Om, og i hvilket omfang, et konkursbo kan ta beslag i opphavsrettigheter".

Aktuelt

Se alle

25. august 2021

Nyhetsbrev: Force Majeure - kan korona frita for betalingsforpliktelsen?

Trøndelag tingrett avsa 5. juli i år en dom om pengedebitors adgang til å påberope force majeure i et avtaleforhold om salg av varer mellom næringsdrivende. Saken gjaldt selgers krav om erstatning etter kjøpers midlertidige kansellering av avtalen på grunn av Covid-19-pandemien. Tingrettens uttalelser viser at terskelen for å påberope force majeure er høy, og at dette gjelder spesielt for pengedebitor. Kjøper ble idømt å betale kr 2 900 000,- i erstatning til selger for kontraktsbruddet samt fulle sakskostnader. Arntzen de Besche bistod selger i saken. Dommen er ikke rettskraftig.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?