logo

Immaterial- og markedsrett

De immaterielle rettighetene til en virksomhet representerer viktige finansielle, kommersielle og strategiske ressurser. I en digitalisert, global økonomi er beskyttelse av immaterielle rettigheter viktig for å sikre virksomhetens konkurransekraft. Vi bistår norske og internasjonale klienter med å identifisere, beskytte og håndheve immaterielle rettigheter som patenter, varemerker, foretaksnavn, opphavsrettslig beskyttet materiell og forretningshemmeligheter.

Rådgivning fra våre advokater

Våre advokater er en del av et etablert nettverk av ledende rådgivnings- og forskningsmiljøer, og patentrådgivere. Gjennom dette nettverket kan vi koordinere oppdrag på tvers av landegrenser.

Immaterielle rettigheter må i mange tilfeller utnyttes, lisensieres eller overdras for å skape verdi. Vi bistår våre klienter i forbindelse med selskapsetableringer, inngåelse og oppfølging av teknologisamarbeidsavtaler, utviklingskontrakter og lisensavtaler.

Vi bistår selskaper med ulike problemstillinger knyttet til markedsrett, blant annet ved vurdering av markedsføringstiltak, utarbeidelse av kontrakter og kontakt med tilsynsmyndigheter. Vi bistår også en rekke aktører innenfor bransjer som mat- og næringsmidler og legemidler, hvor det er særlig streng regulering av markedsføring.

For å besvare og beskytte verdien av immaterielle rettigheter er det noe ganger nødvendig å håndheve disse for domstolene. Vi bistår regelmessig i saker om inngrep i rettigheter, men også i ugyldighetssøksmål som sikrer våre klienter freedom to operate.

Dette kan du forvente av oss

Vi har et solid tverrfaglig miljø, med sterk kompetanse på tilgrensende fagområder som konkurranserett, medierett og personvern. Vi har et utstrakt samarbeid med både norske og internasjonale forskningsmiljøer, og et bredt internasjonalt advokatnettverk som kan benyttes ved spørsmål om etablering og markedsføring utenfor Norge.

Hos oss får du alltid en primærkontakt som du forholder deg til, og som sørger for at du alltid har det best sammensatte teamet til din sak.

Aktuelt

Se alle
0/0

Hva har vi gjort

Bistår Nortura i sak om emballasjedesign

Arntzen de Besche har bistått Nortura, som blant annet markedsfører sine produkter under Gilde-navnet, i en sak for Næringslivets konkurranseutvalg. Saken gjaldt Nordfjords ulovlige etterligning av emballasjen på Gilde-produktene ferdigstekte karbonader og kjøttboller. Nortura vant frem i sin klage.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?