logo

Personvern og GDPR

Personvern for virksomheter, handler i særlig grad om å respektere og balansere individenes grunnleggende rettigheter og friheter opp mot sine egne kommersielle eller andre interesser. Brudd på personvernregelverket kan resultere i sanksjoner, inkludert høye bøter, og få store konsekvenser for virksomhetens omdømme. Vi bistår klienter med å sørge for dokumentasjon og praksis som ivaretar både personvernet og de kommersielle interessene. Vi sørger for at innovasjon og digitalisering er i tråd med de grunnleggende personvernprinsippene. Vi sørger for at innovasjon og digitalisering er i tråd med de grunnleggende personvernprinsippene.

Rådgivning fra våre advokater

Vi hjelper klienter med å foreta ulike personvernrettslige vurderinger og utarbeide nødvendig dokumentasjon etter personvernregelverket. Vi bistår i saker med registrerte, Datatilsynet og tredjeparter, og vil eksempelvis kunne bidra med rådgivning om

  • Rolleforståelse, som felles eller selvstendig behandlingsansvarlig eller databehandler
  • Vurdering av behandlingsgrunnlag for ulike behandlingsaktiviteter;
  • Personvernkonsekvensvurderinger i forbindelse med behandlinger som innebærer en høy risiko for de registrerte;
  • Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS;
  • Sletterutiner for ulike personopplysninger;
  • Anmodninger fra registrerte om oppfyllelse av rettigheter som for eksempel innsyn og sletting; og
  • Redegjørelser til Datatilsynet i forbindelse med avvik i eller klager på virksomhetens behandling av personopplysninger

Våre spesialister på personvern er en del av teknologi- og innovasjonsgruppen i Arntzen de Besche, og har derfor særlig kompetanse på teknologi - både praktisk og juridisk. Dette gjør at vi tiltrekker oss en rekke klienter som tilhører forsknings- og fagmiljøer innenfor teknologi, innovasjon og entreprenørskap. Personvern treffer likevel alle virksomheter i større eller mindre grad, og vi har derfor erfaring med å bistå klienter innenfor mange ulike bransjer, også offentlige aktører.

Hva du kan forvente av oss

Vi har solide og verdifulle nettverksforbindelser til aktører innenfor ulike forsknings- og fagmiljø, som i større eller mindre grad må forholde seg til personvernregelverket. Vi er derfor godt oppdatert på både den juridiske og teknologiske utviklingen innenfor ulike bransjer, og vet hvordan vi best mulig balanserer individenes grunnleggende rettigheter og friheter opp mot virksomhetens egne interesser innenfor den enkelte sektor.

Hos oss får du én primærkontakt som du kan forholde deg til. Vi setter deg i kontakt med den advokaten som kan hjelpe deg på best mulig måte, både faglig og kostnadsmessig. Kort sagt: Hos oss har du alltid rett ekspert på rett oppdrag til rett tid.

Aktuelt

Se alle

23. mars 2022

Nyhetsbrev: Bruk av konkurrenters kjennetegn som betalte søkeord i Google

Det er få virksomheter som ikke benytter Google Ads i sin markedsføring. Tjenesten lar brukerne «kjøpe» søkeord relatert til sin virksomhet, slik at brukerens annonser vises øverst i Googles søkeresultater når brukeren søker på ordene. Men kan en virksomhet kjøpe konkurrerende virksomheters navn og kjennetegn som søkeord, for å sikre at egne annonser får bedre synlighet i søkeresultatene enn konkurrentene? Høyesterett stadfestet like før nyttår i den såkalte Bank Norwegian-saken at slik praksis ikke nødvendigvis er rettsstridig. Men det er likevel enkelte forhold man bør unngå.

7. februar 2022

Nyhetsbrev: Er bruken av Google Analytics ulovlig?

Dersom virksomheten din har behov for data og statistikk om hvordan folk bruker nettstedet ditt, kan det hende du har gjort som mange andre, nemlig valgt å bruke Google Analytics til dette formålet. Etter at datatilsynet i Østerrike (DSB) 13. januar 2022 konkluderte med at bruken av Google Analytics er ulovlig, er det mange virksomheter som nå bør revurdere sin egen bruk av Google Analytics. I dette nyhetsbrevet forklarer vi hvorfor og hva du nå bør gjøre.

1. juli 2021

Nyhetsbrev: Hva vil skje med skytjenestene?

Det er liten tvil om at skytjenester har spilt en viktig rolle under korona-pandemien, som har fremtvunget digitalisering innenfor mange sektorer, også helsesektoren. Siden implementeringen av den europeiske personvernforordningen (GDPR) i 2018, har det skjedd mye innenfor personvernområdet, og da særlig innenfor temaet knyttet til overføringer og utleveringer av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, slik som USA. Dette er altså et tema som berører alle virksomheter som eksempelvis benytter seg av de store amerikanske skytjenesteleverandørene Microsoft, Google og Amazon for lagring av personopplysninger. Med andre ord har dette betydning for de aller fleste virksomheter.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?