logo
Maiken Handberg

Fast advokatTrondheim

Maiken Handberg

Maiken bistår arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning, utredninger, forhandlinger og tvisteløsning i forbindelse med arbeidsrettslige problemstillinger.

Siden oppstarten i Arntzen de Besche har hun rådgitt klienter i offentlig – og privat sektor i enkeltsaker, og i utarbeidelsen arbeidsrettslige rammeverk slik som arbeidstidsordninger, i tillegg til interne regelverk, rutiner og retningslinjer.

Maiken har god kompetanse innen arbeidsgivers styringsrett og har rådgitt i flere oppsigelses- og omorganiseringsprosesser. Hun har videre bistått i en rekke personalsaker og krevende arbeidskonflikter, herunder varslingssaker, innsynssaker og samarbeidskonflikter.

Hun skrev sin masteroppgave innen arbeidsrett med temaet «Innleide arbeidstakeres rett til fast ansettelse hos innleier», og har god kunnskap om bruk av midlertidig arbeidskraft.

Aktuelt

Se alle

2. mai 2023

Ulykker i arbeidslivet - hva kreves av virksomheten?

Arbeidsgivere har et betydelig ansvar for de ansattes sikkerhet, og det er viktig å være oppmerksom på hvilke krav som stilles til virksomheten. Dette nyhetsbrevet oppsummerer arbeidsgivers viktigste plikter forut for – og etter en ulykke skjer.

21. april 2022

Nyhetsbrev: Arbeidsrett - nytt i Q1 2022

Våre arbeidsrettseksperter oppsummerer nyheter innen arbeidsrettsfeltet i årets første kvartal, og gir en oversikt over hva som ventes fremover.

13. oktober 2021

Nyhetsbrev: Prinsipiell avklaring om foretaksstraff for arbeidsgiver

Tidligere denne uken ble det kjent at et selskap ble ilagt et forelegg på 1 million kroner i forbindelse med en dødsulykke på Tverlandet i 2019. Opprinnelig ble også arbeidsgiver som satte ut oppdraget ilagt et forelegg på 300 000 kroner, før saken senere ble henlagt. Partner i Arntzen de Besche Advokatfirma, advokat Mira Tengesdal Torstenbø, og hennes team, har bistått som forsvarer for arbeidsgiver. Straffesaken reiser prinsipielle spørsmål og er av betydning for alle som setter ut oppdrag til andre virksomheter.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?