logo
Josefine Holmedahl Rødin

AdvokatfullmektigOslo

Josefine Holmedahl Rødin

Josefine er tilknyttet vår avdeling for konkurranserett og offentlige anskaffelser.

Innfor konkurranserett bistår Josefine innenfor alle aspekt, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Hun har blant annet bistått klienter i forbindelse med etterforskningssaker for Konkurransetilsynet og EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), og med meldinger om foretakssammenslutninger til Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen.

Josefine veileder både offentlige og private aktører med ulike spørsmål knyttet til anskaffelsesregelverket. Blant annet bistår hun med kvalitetssikring av tilbud, gjennomgang av konkurransegrunnlag, i forbindelse med tilbudsevaluering, og ved eventuelle klage- og innsynsprosesser overfor oppdragsgiver, Klagenemnda for offentlige anskaffelser og domstolene.

I tillegg bistår Josefine klienter i generelle EU/EØS-rettslige spørsmål. Det omfatter blant annet rådgivning om sektorregulatorisk regelverk innenfor matsektoren og legemiddelindustrien, og om ESG-regelverk. Josefine har erfaring med EØS-rettslig tvisteløsning og andre EØS-rettslige spørsmål fra sitt opphold i EFTA-domstolen.

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?