logo
Henrik Hammersland

Fast advokatOslo

Henrik Hammersland

Henrik bistår hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen kontraktsrett, erstatningsrett og selskapsrett. Han har ført flere saker for domstolene som blant annet har omhandlet kompliserte kontraktstvister, styre/ledelsesansvar og advokatansvar. I tillegg har han særlig kompetanse om alminnelig erstatningsrett, immaterialrett, insolvens, tvangsfullbyrdelse, forsikringsrett, avhendingsloven og tomtefeste.

Henrik er en fremoverlent prosedyreadvokat som evner å presentere kompliserte problemstillinger på en enkel og pedagogisk måte. Som rådgiver en han opptatt av å gi klienter tydelige og praktiske råd basert på et best mulig beslutningsgrunnlag.

Henriks masteroppgave omhandlet tomtefeste med tittelen «Verdsettelse av næringsbygg ved avvikling av tomtefeste». Masteroppgaven er senere inkludert i tidsskrift for eiendomsrett.

Aktuelt

Se alle

27. september 2021

Artikkel: Hvordan verdsettes næringsbygg ved avvikling av tomtefeste?

Når et næringsfesteforhold opphører må man ta stilling til om bebyggelsen skal flyttes, og hvordan det økonomiske oppgjøret blir. I en artikkel publisert i tidsskrift for eiendomsrett analyserer Henrik Hammersland hvilke verdsettelsesprinsipp som skal anvendes i tilfeller hvor bygningsmassen blir stående.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?