logo

Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsretten er et dynamisk rettsområde med hyppige lovendringer og omfattende forvaltningspraksis. Våre advokater legger stor vekt på å være oppdatert til enhver tid for å sikre at du alltid får de beste rådene.

Rådgivning fra våre advokater

Vi bistår et bredt spekter av kunder; fra ideelle organisasjoner, små og mellomstore norske og utenlandske selskaper til store internasjonale konsern. Vi bistår ved behov i alle deler av kundens virksomhet med alt fra løpende drift, planlegging, transaksjoner til tvisteløsning. Vi gir råd innenfor alle deler av skatte- og avgiftsretten og tilknyttede rettsområder som blant annet:

  • selskaps- og kapitalbeskatning
  • merverdiavgift
  • særavgifter
  • petroleumsskatt og energi
  • skipsfartsbeskatning
  • transaksjoner
  • eiendomsskatt
  • generasjonsskifte
  • internasjonal skatterett
  • administrative klager og rettssaker

Vi har lang og allsidig erfaring fra offentlig og privat virksomhet i Norge og utlandet, og har over år opparbeidet oss stor bransjekunnskap innenfor våre viktigste forretningsområder. Flere advokater har bakgrunn fra Finansdepartementets Skattelovavdeling.

Merverdiavgift

Vi bistår norske og internasjonale kunder med spørsmål knyttet til merverdiavgift både i kundens løpende virksomhet og i større prosjekter og transaksjoner, og gir råd innenfor alle deler av merverdiavgiftsretten. Vi har spisskompetanse vedrørende VOEC, og rådgir regelmessig i saker om import, eksport og grenseoverskridende transaksjoner.

Særavgifter

Vi bistår jevnlig norske og internasjonale kunder i saker som gjelder særavgifter, inkludert el-avgift, co2-avgift, drivstoffavgifter, miljøavgifter og dokumentavgift.

Dette kan du forvente av oss

Hos oss får du sømløs leveranse når flere land er involvert. Vi har et stort nettverk av internasjonale advokatfirmaer, og jobber integrert med disse i grenseoverskridende saker. Vi jobber også tett med anerkjente verdsettelsesmiljøer, særlig i saker som gjelder internprising eller eiendomsskatt.

Vi strekker oss lang for å være så tilgjengelige som mulig, og har kort responstid. I den enkelte sak tilbyr vi høy grad av partnerinvolvering for å sikre kvalitet i hver enkelt leveranse. Våre skatteadvokater har spisskompetanse innenfor tilgrensende rettsområder som for eksempel selskapsrett, og vi jobber tett sammen med våre avdelinger for energi, fast eiendom, M&A, immaterialrett, tvist og arbeidsrett slik at vi rast kan utvide kjerneteamet med ytterligere ressurser ved behov.

Aktuelt

Se alle

6. oktober 2023

Skatte- og avgiftsendringer i regjeringens forslag til statsbudjsett for 2024

Regjeringen Støre la i dag frem sitt andre hele statsbudsjett. Sammenlignet med fjorårets dramatiske skatteendringer fremstår 2024-budsjettet mer ordinært med justeringer av satser og innslagspunkt. Etter store økninger i utbytte- og gevinstbeskatningen for private aksjonærer i 2022 og 2023 foreslås den nominelt uendret for 2024.

13. september 2023

Flere topplasseringer i årets ITR World Tax

Vi er stolte over topplasseringene vi oppnår i årets ITR World Tax, hvor vi er rangert Tier 1 i fire kategorier. Nytt av året er at vi også får topplassering innenfor General Corporate Tax.

28. august 2023

En kur mot fremtidig arveavgift

Under Arendalsuka møttes eiendomsinvestor, Christian Ringnes, og Rødt-leder, Marie Sneve Martiniussen, til en opphetet debatt om dagens og fremtidens skatteregler.

9. januar 2023

Nyhetsbrev: MVA ved omtvistede krav

Like før jul ble merverdiavgiftsforskriften endret slik at entreprenører ikke lenger må innbetale utgående MVA på krav som bestrides av byggherren.

8. april 2022

Newsletter – proposed amendments to the petroleum tax regime

The Government announced on a press conference 31 August 2021 that they would propose amendments to the petroleum tax act. The Ministry of Finance then 3 September 2021 issued a public consultation paper where it is proposed that the rules on depreciation and tax-free income in the special tax for petroleum from 2022 should be replaced by immediate expense recognition of investments (cash flow tax – direct tax deduction). The Ministry of Finance emphasized that the proposed amendment is similar to amendment that entered into force for hydroelectric power with effect for investments made from 2021.

30. mars 2022

Kuvending fra skattedirektoratet om ansattincentiv

Kruse Smith-modellen er navnet på en incentivmodell for ansatte basert på aksjeerverv som er gunstig for både den ansatte og arbeidsgiver, ettersom modellen muliggjør aksjeerverv under fritaksmetoden uten behov for betydelig kontantvederlag fra den ansatte. Skattedirektoratet publiserte 3. januar 2022 en ny prinsipputtalelse som for alle praktiske formål medførte at modellen ble erklært død. I en ny prinsipputtalelse avgitt 28. mars 2022 som erstatter prinsipputtalelsen publisert 3. januar 2022 gjør skattedirektoratet en helomvending og aksepterer Kruse Smith-modellen.

19. januar 2022

Nyhetsbrev: Endringer i regler for ansattes incentivavtaler

Det juridiske landskapet for incentivavtaler for ansatte har ved årsskiftet endret seg betydelig. Først ble det ved vedtakelse av statsbudsjettet for 2022 vedtatt endringer i skatteloven § 5-14 om beskatning av opsjoner til ansatte. Deretter har Skattedirektoratet gjennom nye prinsipputtalelser den 3. januar 2022 lagt betydelige begrensninger på bruk av den såkalte Kruse Smith-modellen, som har sitt grunnlag i en avgjørelse fra Høyesteretts fra 2000. Vi vil kort oppsummere de viktigste endringene nedenfor.

8. november 2021

Nyhetsbrev: Endringer i statsbudsjettet for 2022

Regjeringen Støre presenterte i dag sine endringer til statsbudsjett for 2022. Ikke uventet er endringene på skatte- og avgiftsområdet først og fremst innrettet mot å øke fordelingseffekten i skattesystemet. Det blir bl.a. foreslått økninger i formuesskatten samt høyere beskatning av utbytte- og aksjegevinster for private eiere. Samtidig tilgodeses kjernevelgerne med økt fradrag for fagforeningskontingent samt økte særfradrag i primærnæringene. Det er verdt å merke seg at forrige regjerings forslag til nye regler for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold opprettholdes, mens den generelle regelen om kjøp av aksjer i arbeidsgiver foreslås fjernet i sin helhet. For øvrig er det begrensede forslag til endringer i næringsbeskatningen. Dette må nok delvis ses i lys av den begrensede tiden regjeringen har hatt til rådighet.

12. oktober 2021

Nyhetsbrev: Statsbudsjettet 2022

Regjeringen Solberg presenterte i dag, 12. oktober 2021, sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Forslaget til statsbudsjettet vil imidlertid etter alt å dømme ikke bli vedtatt av Stortinget slik det har blitt presentert av Regjeringen Solberg i dag. Ny regjering har til 10. november å komme med endringsforslaget til budsjettet, før det endelig vedtas i Stortinget i desember.
0/0

Hva har vi gjort

Arntzen de Besche has advised OMV on the sale of the Wisting oil field

OMV, an international integrated oil, gas and chemicals company headquartered in Vienna, Austria, sold its 25 percent stake in the Wisting oil field to Lundin Energy in a transaction that successfully closed before Christmas on 17 December 2021 (see below link to OMV’s press release). We are proud to have acted as OMV’s legal advisor on this transaction.

Arntzen de Besche bistår Edison Spa i salget av Edison Norge

Edison kunngjorde den 30. desember 2020 en avtale om å selge sitt norske datterselskap, Edison Norge AS, til Sval Energi AS (støttet av HitecVision) basert på en virksomhetsverdi lydende på USD 300 millioner og 1. januar 2020 som effektiv dato.

Arntzen de Besche bistår Torghatten ASA i bud på selskapet fra EQT

Den 23. desember fremmet EQT Infrastructure V, gjennom HATI BidCo, et tilbud om å erverve alle utestående aksjer i Torghatten ASA. Tilbudet verdsetter aksjene i Torghatten ASA til 8,58 milliarder kroner. Torghattens eierandel i Widerøe er ikke en del av transaksjonen med EQT.

Bonnier Books kjøper 70 % av Strawberry Publishing

Arntzen de Besche har bistått Bonnier Books AB i kjøp av 70 % av det norske forlaget Strawberry Publishing AS. De resterende 30 % av aksjene vil fortsatt eies av Petter Stordalen og de tre andre gründerne av Strawberry Publishing og selskapet vil beholde sitt nåværende navn. Oppkjøpet omfavner en rekke forfattere som Jørn Lier Horst, Anne B. Ragde, Jojo Moyes, Sally Rooney, Sophie Elise, Unni Lindell og Camilla Läckberg.

Arntzen de Besche bistår KMC Properties i transaksjon

Storm Real Estate ASA (OSE: STORM) kunngjorde 17. november at de har inngått en avtale for kjøp av 100 % av aksjene i KMC Properties AS ("KMC") for ca. NOK 1 milliard (NOK 1.076 millioner). KMC er et privateid eiendomsselskap, som eies 53 prosent av EBE Eiendom AS, et selskap kontrollert av familiene Bekken og Thoresen og 47 prosent av Witzøe-familiens investeringsselskap Kverva Industrier AS.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?