logo
Terje Granvang

PartnerOslo

Terje Granvang

Terje jobber hovedsakelig med tvisteløsning og prosedyre for alle deler av næringslivet. Han har bred erfaring som prosessfullmektig i store, faktumtunge og kompliserte rettstvister, og særlig innenfor styreansvar og profesjonsansvar. Han bistår også i større kommersielle kontraktsrettslige og selskapsrettslige tvister. Terje representerer både saksøker og saksøkte i styreansvarssaker, saksøkte i profesjonsansvarssaker og har representert revisorsiden i flere av de største revisoransvarssakene i Norge.

Terje har bred erfaring innen norsk og internasjonal voldgift, både som prosessfullmektig og dommer.

Han har også deltatt i en av de mest omfattende rettsmeklinger som er avviklet i Norge.

Siden 1990 har Terje jobbet mye med advokat- og revisoransvar og bistår løpende flere av Norges største revisjonsselskaper. Han sitter også på Lloyds’ og Den norske revisorforeningens (DnR) advokatpanel i Norge som bistår revisorer som har tegnet ansvarsforsikring gjennom DnR.

Som rådgiver er Terje opptatt av å gi tydelige og konstruktive råd, og har som mål å holde klienten utenfor rettssalen. I over 20 år har Terje forelest i erstatningsrett og statsforfatningsrett for studenter på det juridiske fakultet i Oslo. Han underviser også mastergradsstudenter i revisorloven på NHH. Terje var medlem av underlovutvalget til revisorloven, og er medforfatter til kommentarutgaven til den nye revisorloven som trådte i kraft 1. januar 2021.

An outstanding dispute resolution partner with well-documented experience. He is extremely focused and dedicated to his work and invests time together with the client to get into the necessary details. He is excellent in strategy and oral proceedings.

Klient, Legal 500, 2020

Erfaring

2001 -

Arntzen de Besche

Partner

1993 - 2000

Advokatfirmaet de Besche & Co.

Partner

1988 - 1993

Advokatfirmaet de Besche & Co.

Advokatfullmektig

1985 - 2006

Universitetet i Oslo, Det Juridiske Fakultet

Foreleser/kursleder i erstatningsrett og statsforfatningsrett

1985 - 2002

Universitetet i Oslo, Det Juridiske Fakultet

Sensor

1985 - 1988

Olje- og energidepartementet

Konsulent / førstekonsulent

Utdanning

1979 - 1985

Universitetet i Oslo

Cand.jur.

Rankinger

2022

Chambers Global, Tvisteløsning og prosedyre

Band 3

2022

Chambers, Tvisteløsning

Band 3 (rangert av Chambers siden 2008)

2022

Legal 500, Tvisteløsning

Anerkjent (rangert av Legal 500 siden 2008)

Aktuelt

Se alle

2. mars 2021

Lovkommentar til Revisorloven og revisjonsforordningen

Terje Granvang og Eirik Nakstad fra Arntzen de Besche har skrevet lovkommentaren til den nye revisorloven og revisjonsforordningen. Den nye loven og forordningen trådte i kraft 1. januar 2021 og er mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne.
0/0