logo

Aktuelt

Se alle

17. februar 2022

Nyhetsbrev: Høyesterett gir Widerøe medhold i sak vedrørende oppsigelse av sykmeldt arbeidstaker

Ved Høyesteretts dom av 16. februar 2022 fikk Widerøe´s Flyveselskap AS medhold i at oppsigelsen av en arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne var saklig begrunnet iht. arbeidsmiljøloven § 15-7. Saken reiste spørsmål om tilretteleggingsplikten i arbeidsmiljøloven § 4-6 innebar en plikt til å tilby arbeidstaker med varig redusert arbeidsevne en permanent deltidsstilling, samt hvilke krav som stilles til dokumentasjon for arbeidsgivers vurderinger ifm. oppsigelsen. Prosessfullmektig for Widerøe var advokat Knut-Marius Sture.

7. januar 2022

Nyhetsbrev: Pensjonssparing fra første krone og dag

Den 1. januar 2022 ble det innført flere endringer i ulike lover knyttet til tjenestepensjon. Endringene er svært relevante for de fleste arbeidsgivere, og kan innebære et behov for å gjøre justeringer i pensjonsordningen.

2. desember 2021

Stor interesse for årets arbeidsrettseminar

Denne uken holdt vi vårt årlige arbeidsrettseminar i Oslo, som tok for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgivers daglige utfordringer. Etter en innledende runde med gjennomgang av nyere rettspraksis, ble det i årets seminar lagt vekt på blant annet regulering av hjemmekontor og oppfølging av ansatte som er sykemeldte. Vi fikk også innsikt i hva vi kan forvente oss av endringer fra den nye regjeringen, og ikke minst Fougner-utvalgets syn på fremtidens arbeidsliv.
0/0