logo
Rune Njøs Jacobsen

PartnerOslo

Rune Njøs Jacobsen

Rune har lang erfaring innenfor områdene erstatningsrett og forsikringsrett, hvor han har vært juridisk rådgiver for norske og utenlandske forsikringsselskaper, andre næringslivskunder og private.

Rune bistår klienter innenfor blant annet alminnelig erstatningsrett, profesjonsansvar, styreansvar og bilansvar. Han har lang erfaring som rådgiver når det gjelder utarbeidelse av forsikringsvilkår, forsikringsoppgjør, forsikringsskadeskjønn, betenkninger og prosedyre. Han har gjennom mange år bistått de fleste større skadeforsikringsselskaper i Norge, og Norsk Naturskadepool med betenkningsarbeid, i tingskadeoppgjør og i saker om regresskrav. En rekke saker er prosedert for retten. Han har også betydelig erfaring med saker innenfor yrkesskadeforsikring og personskade.

En rekke av skadesakene Rune har jobbet med er knyttet til utenlandske forsikringsgivere. Dette gjelder både saker knyttet til ulike former for byggerisiko- og prosjektforsikringer, og saker som har sitt utspring i ulykker innenfor luftfarts- og offshorenæringen.

Som rådgiver har Rune høy faglig integritet og er opptatt av å være tett på klientene for å kunne gi dem best mulig rådgivning. Han er anerkjent for å ha en stor arbeidskapasitet og en evne til å finne løsninger i komplekse saker.

Rune Njøs Jacobsen is extremely experienced and always available.

Klient, Legal 500, 2024

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?