logo
Natalie Kim Le Nguyen

SenioradvokatOslo

Natalie Kim Le Nguyen

Natalie har spesialkompetanse innen shipping og finansiering. I løpet av de siste årene har hun bistått tilretteleggere, leasingselskaper, redere, banker og andre finansinstitusjoner i et bredt spekter av transaksjoner i shipping- og offshore-sektoren, herunder prosjektfinansiering, sale-leaseback, syndikerte og bilaterale lån, kjøp/salg og befraktning. Hennes arbeid dekker alle steg i en transaksjon, inkludert utarbeidelse av dokumentasjon, bistand ved ut- og innflagging av skip, registrering/sletting av skipspant, prosjektkoordinering og closing.

I tillegg er Natalie styreleder for YoungShip Oslo, en bransjeorganisasjon for unge innen maritim bransje.

Natalie har vært utplassert hos Norwegian Air Shuttle ASA som in-house advokat for en periode på to år.

Natalie utførte sin mastergrad fra Universitet i Oslo. I løpet av studiet hadde hun også et utvekslingsopphold ved Melbourne Law School.

Hva har vi gjort

0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?