logo
Magnus Høegh Krohn Viddal

SenioradvokatOslo

Magnus Høegh Krohn Viddal

Magnus gir råd til klienter innenfor alle aspekter av konkurranseretten. Han har bistått klienter i forbindelse med etterforskningssaker for Konkurransetilsynet og EFTAs Overvåkningsorgan, der sistnevnte var knyttet til etterforskningen av Widerøes opptreden i forbindelse med tilbudsinngivelse på anbudsruter (FOT-ruter) i Norge.

Magnus bistår norske og internasjonale klienter med meldinger om foretakssammenslutninger til Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen, samt generell konkurranserettslig rådgivning.

I tillegg til konkurranserett og offentlige anskaffelser gir Magnus råd til klienter i spørsmål knyttet til ulike sektorregulatoriske regelverk som transport, legemidler/medisinskteknisk utstyr/medisinsk forbruksmateriell, næringsmidler/kosttilskudd/kosmetikk og eksportkontroll/sanksjoner, i tillegg til generell offentlig forvaltningsrett.

Som rådgiver er Magnus proaktiv, analytisk og opptatt av å forstå klientens reelle behov, for å tilpasse rådgivningen best mulig deretter.

Hva har vi gjort

Bonnier Books kjøper 70 % av Strawberry Publishing

Arntzen de Besche har bistått Bonnier Books AB i kjøp av 70 % av det norske forlaget Strawberry Publishing AS. De resterende 30 % av aksjene vil fortsatt eies av Petter Stordalen og de tre andre gründerne av Strawberry Publishing og selskapet vil beholde sitt nåværende navn. Oppkjøpet omfavner en rekke forfattere som Jørn Lier Horst, Anne B. Ragde, Jojo Moyes, Sally Rooney, Sophie Elise, Unni Lindell og Camilla Läckberg.
0/0

Nyhetsbrev

Vil du motta relevante nyheter og invitasjoner på e-post?