logo
Lene Nevermo Hanssen

Kontaktinformasjon

Kompetanseområder

AdvokatfullmektigOslo

Lene Nevermo Hanssen

Lene bistår primært næringsdrivende med eiendomsrelaterte problemstillinger, herunder juridiske, kommersielle og praktiske spørsmål knyttet til eiendomstransaksjoner. Hun bistår særlig i forbindelse med due diligence-prosesser, utforming av avtaleverk, samt tinglysing og oppgjør. Hun har også erfaring med spørsmål knyttet til utleie av næringseiendom og generell kontraktsrett. I tillegg har hun erfaring med seksjonering av eiendom ved utbyggingsprosjekter, samt spørsmål knyttet til plan- og bygningslovgivningen.

Lene har inngående kjennskap til regelverket for antihvitvasking, og kan bistå med spørsmål knyttet til håndtering av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering.

Lene skrev masteroppgave om rettsvern for fast eiendom med tittelen "Selvstendig rettsvernshevd etter HR-2021-1773-A".

Erfaring

2022 -

Arntzen de Besche

Associate

2022

Arntzen de Besche

Oppgaveskriver

2020 - 2021

Diverse advokatfirmaer

Trainee

2020 - 2021

Universitetet i Bergen

Vitenskapelig assistent

Utdanning

2017 - 2022

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap

2016 - 2017

Universitetet i Bergen

Administrasjon og organisasjonsvitenskap

2014 - 2015

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Årsstudium engelsk

Aktuelt

Se alle

13. desember 2022

Nyhetsbrev: Ny avklaring om beregning av dokumentavgift for restareal

Høyesterett avsa nylig en avgjørelse om forståelsen av dokumentavgiftslovens regler om beregning av dokumentavgift. Ved trinnvis utbygging fradeles det gjerne en grunneiendom per byggetrinn. Til slutt så kan det gjenstå et restareal bestående av veiarealer, grøntarealer, lekeplass o.l Det har lenge vært uklart hva dokumentavgiftsgrunnlaget skal settes til for slike restarealer. Avgjørelsen avklarer at grunnlaget for dokumentavgift kan være ned mot null dersom rådigheten over resteiendommen er begrenset av de gjeldende offentlige reguleringsbestemmelsene og videre utbygging er forbudt. Vi tar deg gjennom de viktigste punktene i avgjørelsen, og dens betydning for deg som utbygger.
0/0